Možnosti

Přidá do popisku číslo kapitoly. Chcete-li tuto vlastnost použít, nejprve musíte přiřadit úrovně osnovy stylům odstavce a poté použít styl na názvy kapitol v dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Popisek - Možnosti

Otevřete místní nabídku a zvolte Popisek - Možnosti


Číslování podle kapitol

Pokud přidáte do popisku číslo kapitoly, číslování popisků se restartuje po nalezení nadpisu kapitoly. Příklad: poslední vzorec v kapitole 1 je "Vzorec 1.12" a první vzorec v další kapitole bude označen "Vzorec 2.1".

Úroveň

Vyberte počet úrovní osnovy od vrcholu hierarchie kapitol, které se mají zahrnout do popisku.

Oddělovač

Zadejte znak, který se má vložit mezi číslo kapitoly a číslo popisku.

Formát kategorie a rámce

Znakový styl

Specifikuje znakový styl.

Použít ohraničení a stín

Použije pro rámec popisku ohraničení a stín objektu.

Přidání čísla kapitoly do popisků

Použití popisků

Číslování kapitol

Podpořte nás!