Popisek

Přidá číslovaný popisek k vybranému obrázku, tabulce, grafu, rámci nebo tvaru. Tento příkaz je k dispozici také v místní nabídce objektu, ke kterému chcete popisek přidat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Popisek

Otevřete místní nabídku a zvolte Popisek


Vlastnosti

Nastavení možností popisku pro současný výběr.

Kategorie

Vyberte kategorii popisku nebo zadejte název, chcete-li vytvořit novou kategorii. Název kategorie se zobrazí před číslem popisku. Každá přednastavená kategorie popisku se formátuje pomocí stylu stejného názvu. Příklad: kategorie "Ilustrace" se formátuje pomocí stylu odstavce "Ilustrace".

Číslování

Vyberte typ číslování, které chcete použít pro popisky.

Popisek

Zadejte text, který se má zobrazit po číslu popisku.

Oddělovač

Zadejte znaky, které se zobrazí mezi číslem a textem popisku.

Umístění

Přidá popisek nad nebo pod vybraný objekt. Tato možnost je k dispozici jen pro některé objekty.

Možnosti

Přidá do popisku číslo kapitoly. Chcete-li tuto vlastnost použít, nejprve musíte přiřadit úrovně osnovy stylům odstavce a poté použít styl na názvy kapitol v dokumentu.

Automatické popisky

Otevře dialog Popisek. Tento dialog obsahuje stejné informace jako dialog, který se otevře při použití příkazu Nástroje - Možnosti - LibreOffice Writer - Automatické popisky.

Použití popisků

Přidání čísla kapitoly do popisků

Podpořte nás!