Vložit poznámku pod čarou / vysvětlivku

Vloží poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Kotva pro poznámku bude vložena na aktuální pozici kurzoru. Je možné si vybrat mezi automatickým číslováním a vlastním symbolem.

Následující se týká poznámek pod čarou i vysvětlivek.

Poznámky pod čarou jsou vloženy vždy na konci dané stránky, vysvětlivky jsou vloženy na konci dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit - Poznámka pod čarou a vysvětlivka - Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka

Z místní nabídky:

Zvolte Poznámka pod čarou / vysvětlivka (na vložené poznámce pod čarou nebo vysvětlivce)

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Odkazy - Poznámka pod čarou.

Zvolte Odkazy - Vysvětlivka.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit poznámku pod čarou přímo

Vložit poznámku pod čarou přímo

Ikona Vložit vysvětlivku přímo

Vložit vysvětlivku přímo


Číslování

Zvolte si typ číslování, které chcete použít pro poznámky pod čarou a vysvětlivky.

Automaticky

Poznámkám pod čarou a vysvětlivkám se automaticky přiřazují po sobě následující čísla. Pro změnu nastavení automatického číslování zvolte Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky.

Znak

Zvolte tuto možnost, chcete-li nastavit znak nebo symbol pro aktuální poznámku pod čarou. Je možné zvolit písmeno, číslo nebo speciální znak.

Zvolit

Pro ukotvení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky se vloží speciální znak.

Typ

Vyberte, zda se má vložit poznámka pod čarou nebo vysvětlivka. Číslování vysvětlivek nijak nesouvisí s číslováním poznámek pod čarou.

Poznámka pod čarou

Vloží na pozici kurzoru odkaz na poznámku pod čarou a do spodní části stránky přidá poznámku pod čarou.

Vysvětlivka

Vloží na pozici kurzoru odkaz na vysvětlivku a na konec dokumentu přidá vysvětlivku.

Podpořte nás!