Vložit poznámku pod čarou/Vysvětlivku

Vloží poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Kotva pro poznámku bude vložena na aktuální pozici kurzoru. Je možné si vybrat mezi automatickým číslováním a vlastním symbolem.

Následující se týká poznámek pod čarou i vysvětlivek.

Poznámky pod čarou jsou vloženy vždy na konci dané stránky, vysvětlivky jsou vloženy na konci dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Poznámka pod čarou a vysvětlivka - Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka

Otevřete místní nabídku a zvolte Poznámka pod čarou/Vysvětlivka

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Icon

Vložit poznámku pod čarou přímo


Číslování

Zvolte si typ číslování, které chcete použít pro poznámky pod čarou a vysvětlivky.

Automaticky

Poznámkám pod čarou a vysvětlivkám se automaticky přiřazují po sobě následující čísla. Pro změnu nastavení automatického číslování zvolte Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky.

Znak

Zvolte tuto možnost, chcete-li nastavit znak nebo symbol pro aktuální poznámku pod čarou. Je možné zvolit písmeno nebo číslo. Pro přiřazení speciálního znaku klepněte na tlačítko v dolní části.

Zvolit

Pro ukotvení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky se vloží speciální znak.

Typ

Vyberte, zda se má vložit poznámka pod čarou nebo vysvětlivka. Číslování vysvětlivek nijak nesouvisí s číslováním poznámek pod čarou.

Poznámka pod čarou

Vloží na pozici kurzoru odkaz na poznámku pod čarou a do spodní části stránky přidá poznámku pod čarou.

Vysvětlivka

Vloží na pozici kurzoru odkaz na vysvětlivku a na konec dokumentu přidá vysvětlivku.

Tipy pro práci s poznámkami pod čarou.

Podpořte nás!