Sekce

Nastaví vlastnosti sekce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections


Nová sekce

Zadejte název nové sekce. LibreOffice nové sekci automaticky přiřadí název "SekceX", přičemž X je číslo o jedna větší než automatické číslo předchozí sekce.

Odkaz

Odkaz

Vloží obsah jiného dokumentu nebo sekce z jiného dokumentu do aktuální sekce.

DDE

Vytvoří DDE odkaz. Zaškrtněte toto pole a potom zadejte DDE příkaz, který chcete použít. Možnost DDE je dostupná, pouze je-li zaškrtnuto pole Odkaz.

Obecná syntaxe DDE příkazu je "<Server> <Téma> <Položka>", kde "server" je DDE název aplikace, která obsahuje data, "téma" odkazuje na umístění "položky" (obvykle jméno souboru) a "položka" představuje konkrétní objekt.

Příklad: Chcete-li vložit sekci pojmenovanou "Sekce1" z textového dokumentu LibreOffice abc.odt jako odkaz DDE, použijte příkaz "soffice x:\abc.odt Section1". Pro vložení obsahu první buňky ze souboru "abc.xls" (ve formátu Microsoft Excel) použijte příkaz "excel c:\[abc.xls] List1 R1C1". Můžete také zkopírovat (Ctrl+C) prvky, které chce vložit jako odkaz DDE, a poté zvolit Úpravy - Vložit jinak. DDE příkaz takto vytvořeného odkazu si potom prohlédnete tak, že označíte obsah odkazu a zvolíte Úpravy - Pole.

Název souboru

Zadejte název souboru (včetně cesty), který chcete vložit, nebo soubor vyhledejte po klepnutí na tlačítko Procházet.

Procházet

Vyberte soubor, který chcete vložit jako odkaz. Potom klepněte na Vložit.

Sekce

Ze sekcí, které jsou v souboru k dispozici, vyberte tu, kterou chcete vložit jako odkaz.

Pokud otevřete dokument, který obsahuje sekce propojené odkazem, budete dotázán, zda chcete odkazy aktualizovat.

Ochrana proti zápisu

Zamknout

Ve vybraných sekcích nebude dovoleno provádět změny.

S heslem

Uzamkne zvolenou sekci heslem. Heslo musí obsahovat nejméně 5 znaků.

Heslo

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete aktuální heslo změnit.

Skrýt

Skrýt

Skryje zvolenou sekci a zabrání, aby byla vytištěna. Součásti skrytých sekcí se v Navigátoru zobrazují šedě. Ponecháte-li v Navigátoru ukazatel myši nad skrytou komponentou, zobrazí se tip nápovědy "skrytý".

Ikona poznámky

Sekci není možné skrýt, je-li to jediný obsah stránky, záhlaví, zápatí, poznámky pod čarou, rámce nebo buňky tabulky.


S podmínkou

Zadejte podmínku, která musí být pro skrytí sekce splněna. Podmínkou se rozumí logický výraz, například "Titul EQ Slečna". Pokud například použijete hromadnou korespondenci k definici databázového pole TITUL, které obsahuje "Pan", "Paní", "Slečna", můžete určit, aby byla sekce vytištěna pouze tehdy, pokud titul bude "Slečna".

Dalším příkladem může být vytvoření proměnné "x" a nastavení její hodnoty na "1". Potom můžete použít pro skrytí sekce podmínku, ve které je použita tato proměnná, například "x EQ 1". Pokud chcete naopak sekci zobrazit, nastavte hodnotu proměnné "x" na "0".

Vlastnosti

Tuto oblast dialogu uvidíte pouze, je-li aktivní dokument typu XForms.

Upravitelné v dokumentu jen pro čtení

Pokud zvolíte tuto možnost, bude možno obsah sekce upravit dokonce i v případě, že je dokument otevřen pouze pro čtení.

Podpořte nás!