Vložit sekci

Vloží do dokumentu textovou sekci na pozici kurzoru. Můžete také vybrat blok textu a potom tímto příkazem vytvořit sekci. Pomocí sekce můžete vložit bloky textu z jiných dokumentů, použít vlastní rozvržení sloupců nebo zamknout či skrýt bloky textu při splnění určité podmínky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Sekce

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Ikona Sekce

Sekce


V sekci můžete vložit celý dokument, nebo pojmenovanou sekci z jiného dokumentu. Sekci také můžete vložit jako DDE odkaz.

Pro úpravy sekce zvolte Formát - Sekce.

Dialogové okno Vložit sekci obsahuje následující karty:

Sekce

Nastaví vlastnosti sekce.

Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Odsazení

Odsadí obsah sekce pomocí levého a pravého okraje.

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Poznámky pod čarou / vysvětlivky

Určuje, kde se zobrazí poznámky pod čarou a vysvětlivky a také formát jejich číslování.

Vložit

Vloží do dokumentu vámi určenou sekci na aktuální pozici kurzoru.

Podpořte nás!