Vložit ruční zalomení

Vloží na aktuální pozici kurzoru ruční zalomení řádku, zalomení sloupce nebo zalomení stránky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Další zalomení - Ruční zalomení


Typ

Zvolte typ zalomení, které chcete vložit.

Zalomení řádku

Ukončí aktuální řádek a text vpravo od kurzoru přesune na další řádek bez vytvoření nového odstavce.

Umístění nového řádku určuje, kde začne po zalomení řádku nový řádek.

Možné hodnoty jsou uvedeny níže.

Původní rozvržení textu:

Původní rozvržení textu

Hodnota

Řídicí znak

Význam

[Žádné]

Žádné zalomení řádku

Pokračovat bezprostředně po aktuálním řádku.

Příklad zalomení řádku Žádné (výchozí)

Další úplný řádek

Zalomení řádku úplné

Pokračovat na dalším úplném řádku, tj. pod všemi ukotvenými objekty, které procházejí aktuálním řádkem.

Příklad zalomení řádku Další úplný řádek

Vlevo

Zalomení řádku vlevo

Pokračovat na dalším řádku, který není blokován na levé straně.

Příklad zalomení řádku vlevo

Vpravo

Zalomení řádku vpravo

Pokračovat na dalším řádku, který není blokován na pravé straně.

Příklad zalomení řádku vpravo


Výchozí hodnota pro toto zalomení řádku je „žádné“.

tip

Výchozí zalomení řádku můžete také vložit stisknutím Shift+Enter.


Zalomení sloupce

Vloží ruční zalomení sloupce (ve vícesloupcovém režimu) a přesune text nacházející se vpravo od kurzoru na začátek dalšího sloupce. Ruční zalomení sloupce je znázorněno horním netisknutelným ohraničením nového sloupce.

tip

Zalomení sloupce vložíte stisknutím +Shift+Enter.


Zalomení stránky

Vloží ruční zalomení stránky a přesune text vpravo od kurzoru na začátek nové stránky. Vložené zalomení stránky je naznačeno netisknutelným ohraničením horního okraje textu nové stránky.

tip

Zalomení stránky můžete také vložit stisknutím +Enter. Pokud ovšem chcete přiřadit následující stránce jiný styl stránky, musíte pro vložení ručního zalomení stránky použít příkaz nabídky.


Styl stránky

Vyberte styl pro stránku, která následuje po ručním zalomení stránky.

tip

Chcete-li přepnout mezi orientací na výšku a na šířku, zvolte Výchozí styl stránky pro orientaci na výšku a styl Na šířku pro orientaci na šířku.


Změnit číslo stránky

Přiřadí zadané číslo stránky stránce následující po ručním zalomení stránky. Tato volba je dostupná pouze tehdy, pokud stránce následující po ručním zalomení stránky přiřadíte jiný styl stránky.

Číslo stránky

Zadejte nové číslo stránky pro stránku, která následuje po ručním zalomení stránky.

note

Chcete-li ruční zalomení zobrazit, zvolte Zobrazit - Řídicí znaky.


Podpořte nás!