Řídicí znaky

Zobrazuje v textu netisknutelné řídící znaky jako například znaky konce odstavce, zalomení řádku, tabulátory a mezery.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Řídicí znaky

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Přepnout řídicí znaky.

Zvolte Zobrazit - Řídicí znaky.

Z nástrojových lišt:

Ikona Řídicí znaky

Řídicí znaky

Pomocí klávesnice:

+ F10


Pokud smažete znak konce odstavce, převezme výsledný sloučený odstavec formátování toho odstavce, ve kterém se nacházel kurzor.

To, které řídící znaky mají být zobrazeny, určíte volbou - LibreOffice Writer - Pomůcky pro formátování a potom zaškrtněte v části Zobrazovat formátování požadované položky.

Podpořte nás!