Názvy polí

Přepne mezi zobrazením obsahu pole a jeho názvu. Zaškrtnutí znamená, že názvy polí budou zobrazeny, prázdné pole znamená, že bude zobrazen obsah pole. Některý obsah pole nemůže být zobrazen.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Názvy polí

+F9


Aby se v polích jako výchozí zobrazovaly názvy namísto obsahu, zvolte - LibreOffice Writer - Zobrazení a potom zaškrtněte pole Kódy polí v části Zobrazení.

Pokud budete tisknout dokument se zaškrtnutou volbou Zobrazit - Názvy polí, budete dotázáni, zda chcete vytisknout dokument s názvy polí, či nikoliv.

Podpořte nás!