Stínování polí

V dokumentu zobrazí nebo skryje stínování polí, a to včetně nezlomitelných mezer, volitelných rozdělení, rejstříků a poznámek pod čarou.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Stínování polí.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Stínování polí.

Z nástrojových lišt:

Ikona Stínování polí

Stínování polí

Pomocí klávesnice:

+ F8


Podpořte nás!