Hranice textu

Zobrazí nebo skryje hranice oblasti stránky určené pro tisk. Čáry označující hranice nebudou vytištěny.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Hranice textu.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Hranice textu.


Podpořte nás!