Upravit sekce

Mění vlastnosti sekcí definovaných ve vašem dokumentu. Pro vložení sekce vyberte text nebo klepněte ve vašem dokumentu myší a potom zvolte Vložit - Sekce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Sekce


Dialog Upravit sekce je podobný dialogu Vložit sekci a nabízí následující dodatečné možnosti:

Sekce

Zadejte jméno sekce, kterou chcete upravit, nebo klepněte na jméno v seznamu sekcí (je nadepsán Sekce). Pokud se kurzor právě nachází v nějaké sekci, je její jméno zobrazeno v pravé části stavového řádku (ten se nachází u dolní hrany okna dokumentu).

Současný stav ochrany sekce proti zápisu je naznačen symbolem zámku před názvem sekce v seznamu. Odemknutý zámek znamená, že sekce je nechráněná a zamknutý zámek ukazuje, že je naopak chráněná. Obdobně jsou symbolem brýlí označeny viditelné sekce.

Možnosti

Tlačítko otevírá dialogové okno Možnosti. Zde můžete upravit rozvržení sloupců, pozadí a také chování poznámek pod čarou a vysvětlivek zvolené sekce. Je-li sekce chráněna heslem, musíte toto heslo nejprve zadat.

Odstranit

Odstraní vybranou sekci a její obsah vloží do dokumentu.

Podpořte nás!