Upravit položku rejstříku

Slouží k úpravě položky rejstříku. Klepněte před nebo do položky rejstříku a zvolte tento příkaz.

Chcete-li vložit položku rejstříku, vyberte v dokumentu slovo a poté zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka rejstříku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Odkaz - Položka rejstříku...

Otevřete místní nabídku a zvolte Položka rejstříku


Výběr

Umožňuje upravit vybranou položku rejstříku.

Rejstřík

Zobrazuje typ rejstříku, ke kterému vybraná položka patří. V tomto dialogovém okně nelze typ rejstříku položky změnit, musíte položku rejstříku nejdříve odstranit z dokumentu a potom ji znova vložit jako rejstřík jiného typu.

Položka

Slouží k úpravě položky rejstříku, je-li to nezbytné. Upravíte-li položku rejstříku, její nový text se zobrazí pouze v rejstříku, avšak ne v odkazu na položku rejstříku v dokumentu. Můžete tak například vložit rejstřík s komentářem jako "základy, viz také obecné".

První klíč

Pro vytvoření víceúrovňového rejstříku napište název položky rejstříku první úrovně, nebo vyberte název ze seznamu. Pod tento název bude přidána aktuální položka rejstříku.

Druhý klíč

Napište název položky rejstříku druhé úrovně, nebo ho vyberte ze seznamu. Pod tento název bude přidána aktuální položka rejstříku.

Úroveň

Změní úroveň osnovy položky obsahu.

Fonetické čtení

Zadejte výslovnost odpovídající položky. Například, jestliže japonské slovo v Kanji má více než jednu výslovnost, zadejte správnou výslovnost v katakaně. Slovo v Kanji potom bude při třídění posuzováno podle zadané výslovnosti. Tato možnost je k dispozici pouze při zapnuté podpoře asijských jazyků.

Smazat

Smaže vybranou položku rejstříku. Text položky z dokumentu není odstraněn.

Šipka doleva na konec

Přejde v dokumentu na první položku rejstříku stejného typu.

Ikona Šipka doleva na konec

Šipka doleva na konec

Šipka doprava na konec

Přejde v dokumentu na poslední položku rejstříku stejného typu.

Ikona Šipka doprava na konec

Šipka doprava na konec

Šipka doleva

Přejde v dokumentu na předchozí položku rejstříku stejného typu.

Ikona Šipka doleva

Šipka doleva

Šipka doprava

Přejde v dokumentu na následující položku rejstříku stejného typu.

Ikona Šipka doprava

Šipka doprava

tip

Na položky rejstříku můžete snadno přecházet pomocí lišty Navigace.


Podpořte nás!