Upravit poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

Umožňuje upravit vybranou poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Klepněte myší před poznámku pod čarou nebo vysvětlivku a potom zvolte tento příkaz.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Poznámky pod čarou


Chcete-li upravit text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, klepněte do její oblasti na dolním okraji stránky nebo na konci dokumentu.

note

Na text poznámky nebo vysvětlivky rychle přejdete tím, že klepnete na odkaz na poznámku v dokumentu. Můžete také umístit kurzor před nebo za značku poznámky a stisknout +Shift+PgDn. Zpět k odkazu na poznámku se vrátíte stiskem PgUp.


Číslování

Vyberte typ číslování pro poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

Automaticky

Poznámkám pod čarou a vysvětlivkám se automaticky přiřazují po sobě následující čísla. Pro změnu nastavení automatického číslování zvolte Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky.

Znak

Zvolte tuto možnost, chcete-li nastavit znak nebo symbol pro aktuální poznámku pod čarou. Je možné zvolit písmeno, číslo nebo speciální znak.

Zvolit

Pro ukotvení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky se vloží speciální znak.

tip

Chcete-li změnit formát poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, označte ji a zvolte Formát - Znak. Stisknutím klávesy otevřete okno Styly, kde můžete nastavit styl odstavce poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.


Typ

Výběr mezi poznámkou pod čarou a vysvětlivkou. Poznámka pod čarou je umístěna na dolním okraji stránky, kdežto vysvětlivka se nachází až na konci dokumentu.

Poznámka pod čarou

Změní vysvětlivku na poznámku pod čarou.

Vysvětlivka

Změní poznámku pod čarou na vysvětlivku.

Šipka doleva

Přejde k předcházejícímu odkazu na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku v dokumentu.

Ikona Předchozí poznámka pod čarou

Předchozí poznámka pod čarou

Šipka doprava

Přejde k následujícímu odkazu na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku v dokumentu.

Ikona Další poznámka pod čarou

Další poznámka pod čarou

Podpořte nás!