Upravit pole

Otevře dialogové okno, kde můžete upravit vlastnosti pole. Klepněte myší před pole a poté vyberte tento příkaz. V dialogovém okně můžete použít tlačítka se šipkami pro pohyb mezi předcházejícím a následujícím polem.

Pole lze otevřít pro úpravy také tím, že něj poklepete myší.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Pole.

Zvolte Vložit - Pole.

Zvolte Vložit - Křížový odkaz.

Z místní nabídky:

Upravit pole

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Pole.

Zvolte Vložit - Křížový odkaz.

Zvolte Odkazy - Pole.

Zvolte Odkazy - Křížové odkazy.

Z nástrojových lišt:

Ikona Křížový odkaz

Křížový odkaz

Ikona Vložit pole

Vložit pole

Pomocí klávesnice:

+ F2


tip

Chcete-li v dokumentu přepnout mezi zobrazením názvů a obsahu polí, zvolte Zobrazit - Názvy polí.


note

Vyberete-li v dokumentu DDE odkaz v dokumentu a poté zvolíte Úpravy - Pole, otevře se dialogové okno Upravit odkazy.


note

Klepnete-li myší před pole typu "odesílatel" a poté zvolíte Úpravy - Pole, zobrazí se dialogové okno Uživatelské údaje.


Typ

Vypíše typ pole, které upravujete.

note

Následující dialogové prvky jsou viditelné pouze v případě, že je vybrán odpovídající typ pole.


Vybrat

Zobrazuje seznam možností pole, například neměnný obsah. Chcete-li, můžete pro vybrané pole nastavit jinou možnost.

Formát

Vyberte formát obsahu pole. Pro datum, čas a uživatelsky definovaná pole můžete zvolit jiný formát klepnutím na položku "Další formáty". Dostupné formáty závisí na typu pole, které právě upravujete.

Odchylka

Zobrazuje odchylku pro daný typ pole, například pro "Další stránka", "Čísla stránek" nebo "Předchozí stránka". Chcete-li, můžete zadat novou hodnotu odchylky, která se přidá k zobrazenému číslu stránky.

warning

Jestliže chcete změnit vlastní číslo strany a ne zobrazované číslo, nepoužívejte posun číslování, ale přečtěte si část Čísla stránek.


Až do úrovně

Vyberte nadpis, který se má zobrazit podle zadaného formátu. Použije se první nadpis, jehož úroveň osnovy je menší nebo rovna zadané hodnotě, a který se nachází jako první před polem. Tato možnost je k dispozici pouze pro typy polí Nadpis (dokument) a Interval číslování (proměnné).

Název

Zobrazuje název proměnné daného pole. Chcete-li, můžete zadat nový název.

Hodnota

Zobrazuje hodnotu proměnné daného pole. Chcete-li, můžete zadat novou hodnotu.

Neměnný obsah

Vloží pole jako statický obsah. To znamená, že takové pole nemůže být aktualizováno.

Podmínka

Zobrazuje podmínku, která musí být splněna, aby mohlo být pole aktivováno. Chcete-li, můžete zadat novou podmínku.

Potom, Jinak

Mění zobrazovanou hodnotu pole podle toho, jestli je podmínka splněna, nebo ne.

Makro

Otevře dialogové okno Výběr makra, ve kterém můžete zvolit makro, které bude spuštěno po klepnutí na vybrané pole dokumentu. Toto tlačítko je dostupné pouze pro funkční pole "Spustit makro".

Odkaz

Vložte nebo upravte odkaz pro vybrané pole.

Název makra

Zobrazuje název makra přiřazeného k vybranému poli.

Zástupný znak

Zobrazuje zástupný text vybraného pole.

Vložit text

Zobrazuje text, který je spojen s podmínkou.

Vzorec

Zobrazuje vzorec pole se vzorcem.

Neviditelná

Skryje v dokumentu obsah polí. Toto pole je do dokumentu vloženo jako tenká šedá značka. Tato možnost je k dispozici pouze pro typy polí "Nastavit proměnnou" a "Uživatelská pole".

Použít

Přidá uživatelem definované pole do seznamu Vybrat.

Ikona Použít

Použít

Smazat

Odstraní uživatelem definované pole ze seznamu. Odstranit můžete pouze ta pole, která nejsou použita v aktuálním dokumentu. Pokud chcete odstranit pole, které je v aktuálním dokumentu použito, odstraňte nejprve všechny výskyty tohoto pole v dokumentu a nakonec pole odstraňte ze seznamu.

Ikona

Odstranit

Výběr databáze

Vyberte databázi, ze které chcete vložit vybrané pole. Také můžete změnit tabulku nebo dotaz, na kterou vybrané pole odkazuje.

Číslo záznamu

Zobrazuje číslo záznamu z databáze, které je vloženo, je-li podmínka určená pro pole typu "Jakýkoliv záznam" splněna.

Šipka doleva

Přejde na předchozí pole stejného typu nacházející se v dokumentu. Toto tlačítko je aktivní pouze v případě, že dokument obsahuje více než jedno pole stejného typu.

Ikona Předchozí pole

Předchozí pole

Šipka doprava

Přejde na následující pole stejného typu nacházející se v dokumentu. Toto tlačítko je aktivní pouze v případě, že dokument obsahuje více než jedno pole stejného typu.

Ikona Další pole

Další pole

Podpořte nás!