Upravit položku použité literatury

Umožňuje upravit položku použité literatury.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Položka použité literatury


Položka

Krátký název

Zobrazuje zkrácený název položky použité literatury.

Autor, Název

Zobrazuje autora a název titulu, který obsahuje položka použité literatury.

Použít

Použije změny, které jste provedli, a zavře dialogové okno Upravit položku použité literatury.

Zavřít

Zavře dialogové okno.

Nová

Otevře dialogové okno Definovat položku použité literatury, kde můžete vytvořit novou položku.

Upravit

Otevře dialogové okno Definovat položku použité literatury, kde můžete aktuální položku upravit.

Podpořte nás!