Přejmenovat automatický text

Umožňuje změnit název položky automatického textu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Automatický text - Automatický text - Přejmenovat


Název

Zobrazuje název vybrané položky Automatického textu.

Nový

Vepište nové jméno pro vybranou položku Automatického textu.

Zkratka

Přiřadí zkratku k vybrané položce Automatického textu.

Podpořte nás!