Automatický text

Umožňuje vytvořit, upravit, nebo vložit Automatický text. Jako automatický text můžete uložit formátovaný text, text s grafikou, tabulky a pole. Pro rychlé vložení Automatického textu, napište počáteční písmena Automatického textu a stiskněte klávesu F3.

tip

Můžete také klepnout na šipku vedle ikony Automatický text na liště Vložit a poté si vybrat, který automatický text chcete vložit.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Automatický text

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Automatický text.

V nabídce Vložit na kartě Vložit zvolte Automatický text.

Z nástrojových lišt:

Ikona Automatický text

Automatický text

Pomocí klávesnice:

+ F3


Použití automatického textu

Automatický text

Dialogové okno Automatického textu zobrazuje seznam kategorií a položek Automatického textu.

Zobrazovat zbytek názvu jako návrh při psaní

Zobrazuje návrhy dokončení slova jako nápovědný text po napsání prvních tří písmen slova, které se shoduje s některou položkou Automatického textu. Návrh přijmete stisknutím klávesy Enter. Pokud se napsané znaky shodují s více než jednou položkou Automatického textu, stisknutím +Tab lze procházet mezi jednotlivými položkami.

Chcete-li seznam procházet v obráceném pořadí, stiskněte +Shift+Tab.

Název

Zobrazuje název označené položky Automatického textu. Máte-li označený nějaký text v dokumentu, napište do tohoto pole název nové položky Automatického textu, potom klepněte na tlačítko Automatický text a zvolte Nový.

Zkratka

Zobrazuje zkratku označené položky Automatického textu. Vytváříte-li novou položku Automatického textu napište do tohoto pole zkratku jakou chcete pro novou položku použít.

Seznam

Zobrazuje seznam kategorií Automatického textu. Pro zobrazení položek dané kategorie, poklepejte na název kategorie, nebo klepněte na znaménko plus (+) před názvem kategorie. Pro vložení Automatického textu do aktuálního dokumentu, vyberte položku ze seznamu a klepněte na tlačítko Vložit.

tip

Z jedné kategorie do druhé můžete položky přetahovat pomocí myši.


Vložit

Vloží vybraný automatický text do aktuálního dokumentu.

note

Vložíte-li neformátovanou položku Automatického textu do odstavce, položka se naformátuje podle stylu daného odstavce.


Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Automatický text

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte další příkazy Automatického textu, jako například vytvoření nové položky Automatického textu z označeného textu v dokumentu.

Nový

Vytvoří novou položku Automatického textu z označení, které jste provedl v dokumentu. Položka bude přidána do aktuálně vybrané kategorie Automatického textu. Nejprve musíte zadat jméno položky než se zobrazí tento příkaz.

Nový (pouze text)

Vytvoří novou položku Automatického textu pouze z textu označeného v dokumentu. Obrázky, tabulky a ostatní objekty nebudou použity. Nejprve musíte zadat jméno položky, než se zobrazí tento příkaz.

Kopírovat

Zkopíruje vybraný automatický text do schránky.

Nahradit

Nahradí obsah vybrané položky Automatického textu výběrem provedeným v aktuálně otevřeném dokumentu.

Přejmenovat

Otevře dialogové okno Přejmenovat automatický text, kde můžete změnit název vybrané položky automatického textu.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Upravit

Otevře vybranou položku Automatického textu v odděleném dokumentu pro úpravy. Proveďte požadované změny, potom zvolte Soubor - Uložit Automatický text, a potom zvolte Soubor - Zavřít.

Makro

Otevře dialogové okno Přiřadit makro, kde můžete přidat makro ke zvolené položce Automatického textu.

Ve vytvářených položkách můžete také použít makra, která jsou propojena se stávajícími položkami Automatického textu. Položky Automatického textu musí být vytvořeny s volbou "pouze text". Například: vložíte-li řetězec do položky Automatického textu <field:company>, LibreOffice ho nahradí řetězcem s odpovídajícím obsahem z databáze.

Importovat

Otevře dialogové okno, kde můžete vybrat dokument nebo šablonu aplikace Word 97/2000/XP obsahující Automatický text, který chcete vložit.

Kategorie

Umožňuje přidat, přejmenovat nebo odstranit kategorie Automatického textu.

Upravit kategorie

Přidá, přejmenuje nebo smaže kategorie automatického textu.

Kategorie

Zobrazuje název vybrané kategorie Automatického textu. Pro změnu názvu kategorie vepište nový název a klepněte na Přejmenovat. Pro vytvoření nové kategorie napište název a klepněte na Nový.

Cesta

Zobrazí cestu do adresáře, kde jsou uloženy soubory vybrané kategorie Automatického textu. Vytváříte-li novou kategorii Automatického textu, můžete zadat, kam chcete uložit soubory této kategorie.

Nový

Vytvoří novou kategorii Automatického textu s názvem zadaným do pole Název.

Přejmenovat

Změní název vybrané kategorie Automatického textu na název zadaný do pole Název.

Seznam pro výběr

Zobrazuje seznam existujících kategorií Automatického textu a odpovídajících cest k souborům kategorií.

Odstranit

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Cesta

Otevře dialogové okno Upravit cesty, ve kterém je možné vybrat adresář pro uložení Automatického textu.

Pro přidání nové cesty k adresáři Automatického textu klepněte na tlačítko Cesta v dialogovém okně Automatický text.

Uložit odkazy relativně k

Tuto oblast využijte k nastavení toho, jak bude LibreOffice vkládat odkazy na adresáře Automatického textu.

Souborový systém

Odkazy na adresáře automatického textu jsou na vašem počítači relativní.

Internet

Odkazy na soubory na Internetu jsou relativní.

Podpořte nás!