Navigace

Jestliže klepnete na tuto ikonu v Navigátoru nebo v pravém dolním rohu okna dokumentu, objeví se nástrojová lišta, kde můžete vybírat z existujících typů prvků v dokumentu. Poté můžete použít šipky nahoru a dolů pro přechod na další nebo předchozí prvek v dokumentu.

Chcete-li přejít na předchozí stranu nebo objekt, klepněte na tlačítko nahoru.

Chcete-li přejít na další stranu nebo objekt, klepněte na tlačítko dolů.

Dokud nevyberete nějaký jiný prvek dokumentu, šipky přecházejí mezi stranami dokumentu. Šipky jsou černé, jestliže přecházejí mezi stranami, a modré, jestliže již byl vybrán nějaký jiný typ prvku dokumentu a procházejí prvky vybraného typu.

Položky jsou téměř shodné s položkami v seznamu v okně Navigátor. Můžete vybrat také další prvky dokumentu: např. připomínky, které lze nastavit pomocí ikony Nastavit připomínku v Navigátoru. Objekt můžete vybrat z možností na nástrojové liště Navigace: tabulka, rámec, obrázek, objekt OLE, stránka, nadpis, připomínka, objekt kresby, formulářový ovládací prvek, sekce, záložka, výběr, poznámka pod čarou, poznámka, položka rejstříku, vzorec v tabulce, špatný vzorec v tabulce.

Připomínky se procházejí v pořadí, v němž byly vloženy.

U vzorců v tabulce můžete buď procházet všechny vzorce, nebo pouze špatné vzorce (ty, které skončily chybou). Program přeskakuje vzorce, které odkazují na chybné vzorce.

Práce s nástrojovou lištou Navigace

Otevřete nástrojovou lištu Navigace klepnutím na její ikonu nacházející se vlevo nahoře v okně Navigátoru. Lištu je možné přetáhnout kamkoliv na obrazovku.

Klepněte na tuto ikonu. Budou zobrazeny typy objektů, mezi kterými je možné přecházet. Poté klepněte na šipky "Předchozí objekt" nebo "Následující objekt". Jména tlačítek napoví, který objekt byl vybrán pro procházení. Textový kurzor bude umístěn na objekt vybraného typu.

Ikona tipu

Procházení objektů můžete v LibreOffice upravit dle svých potřeb. Vyberte Nástroje - Přizpůsobit. Tabulky pro úpravu nastavení Nabídky, Klávesnice a nástrojových lišt obsahují v oblasti "Navigace" různé funkce pro pohyb v dokumentu. Můžete si tak nadefinovat např. klávesové zkratky pro pohyb mezi položkami rejstříku pomocí funkcí "Přechod na další značku rejstříku" a "Přechod na předchozí značku rejstříku".


Opakovat hledání

Pomocí ikony Opakovat hledání na nástrojové liště Navigace je možné opakovat hledání započaté v dialogu Najít a nahradit. Chcete-li opakovat hledání, klepněte na ikonu. Modré šipky na svislém posuvníku mají nyní funkci Pokračovat v hledání dopředu a Pokračovat v hledání dozadu. Klepnutím na šipku se bude hledat další výskyt tak, jak jste zadali v dialogu Najít a nahradit.

Podpořte nás!