Vytvořit automatický obsah

Vytvoří z nadpisů a určitého počtu následujících odstavců v aktivním dokumentu abstrakt, a to tak, že je zkopíruje. Abstrakt je vhodný pro orientaci v rozsáhlých dokumentech. Můžete určit počet úrovní nadpisů i počet následujících odstavců, které budou zkopírovány. Ostatní úrovně nadpisů i odpovídající odstavce zůstanou skryty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Odeslat - Vytvořit automatický konspekt


Úrovně vnoření kapitol

Zadejte rozsah nadpisů, které chcete zkopírovat do nového dokumentu (abstraktu). Např. vyberete-li 4 úrovně, všechny odstavce formátované styly Nadpis 1 až Nadpis 4 budou zahrnuty do nového dokumentu spolu s počtem následujících odstavců zadaným v poli Podbody v jednotlivých úrovních.

Podbody v jednotlivých úrovních

Zadejte maximum počtu po sobě následujících odstavců, které budou zkopírovány do abstraktu za každým kopírovaným nadpisem. Všechny odstavce až do zadaného maximálního počtu jsou zkopírovány, dokud se nenarazí na odstavec formátovaný stylem Nadpis.

Podpořte nás!