Hromadná korespondence

Dialogové okno Hromadná korespondence umožňuje tisknout a ukládat dopisy hromadné korespondence.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Do textového dokumentu vložte alespoň jedno databázové pole s adresou, poté dokument vytiskněte. Na otázku, zda chcete tisknout hromadný dopis, odpovězte "Ano".


Během tisku se odpovídající databázová pole (tzv. zástupné znaky) nahradí údaji z databáze. Více informací o vkládání databázových polí najdete v nápovědě ke kartě Databáze, která se nachází v nabídce Vložit - Pole - Další pole.

Záznamy

Určuje počet záznamů databáze, které se použijí při tisku dopisu hromadné korespondence. Pro každý záznam bude vytištěn jeden dopis.

Vše

Zpracuje všechny záznamy z databáze.

Vybrané záznamy

Zpracuje pouze záznamy označené v databázi. Volba je dostupná pouze v případě, že jste předem vybrali záznamy v databázi.

Od:

Určuje číslo prvního záznamu, který bude vytištěn.

Do:

Určuje číslo posledního záznamu, který bude vytištěn.

Výstup

Určuje, budou-li dopisy s poli odesílány na tiskárnu nebo do souboru.

Tiskárna

Vytiskne dopisy s poli.

Soubor

Uloží dopisy s poli do souborů.

Uložit jako jeden dokument

Vytvoří jeden velký dokument, který bude obsahovat všechny záznamy.

Uložit jako samostatné dokumenty

Vytvoří jeden dokument pro každý záznam.

Vytvořit název souboru z databáze

Vytvoří název každého souboru podle údajů v databázi.

Pole

Použije obsah vybraného databázového pole jako název souboru, do kterého bude dopis hromadné korespondence uložen.

Cesta

Určuje cestu, kam se budou ukládat jednotlivé dopisy hromadné korespondence (tj. již s údaji z databáze).

...

Otevře dialog Vybrat cestu.

Formát souboru

Vyberte formát souboru, do kterého bude výsledný dokument uložen.

Vytvoření hromadného dopisu

Průvodce hromadnou korespondencí

Spustí průvodce hromadnou korespondencí pro vytvoření hromadného dopisu nebo odeslání e-mailových zpráv více příjemcům.

Podpořte nás!