Hromadná korespondence

Dialogové okno Hromadná korespondence umožňuje tisknout a ukládat dopisy hromadné korespondence.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Do textového dokumentu vložte alespoň jedno databázové pole s adresou, poté dokument vytiskněte. Na otázku, zda chcete tisknout hromadný dopis, odpovězte "Ano".


Během tisku se odpovídající databázová pole (tzv. zástupné znaky) nahradí údaji z databáze. Více informací o vkládání databázových polí najdete v nápovědě ke kartě Databáze, která se nachází v nabídce Vložit - Pole - Další pole.

Záznamy

Určuje počet záznamů databáze, které se použijí při tisku dopisu hromadné korespondence. Pro každý záznam bude vytištěn jeden dopis.

Vše

Zpracuje všechny záznamy z databáze.

Vybrané záznamy

Zpracuje pouze záznamy označené v databázi. Volba je dostupná pouze v případě, že jste předem vybrali záznamy v databázi.

Od:

Určuje číslo prvního záznamu, který bude vytištěn.

Do:

Určuje číslo posledního záznamu, který bude vytištěn.

Výstup

Určuje, budou-li dopisy s poli odesílány na tiskárnu nebo do souboru.

Tiskárna

Vytiskne dopisy s poli.

Soubor

Uloží dopisy s poli do souborů.

Uložit jako jeden dokument

Vytvoří jeden velký dokument, který bude obsahovat všechny záznamy.

Uložit jako samostatné dokumenty

Vytvoří jeden dokument pro každý záznam.

Vytvořit název souboru z databáze

Vytvoří název každého souboru podle údajů v databázi.

Pole

Použije obsah vybraného databázového pole jako název souboru, do kterého bude dopis hromadné korespondence uložen.

Cesta

Určuje cestu, kam se budou ukládat jednotlivé dopisy hromadné korespondence (tj. již s údaji z databáze).

...

Otevře dialog Vybrat cestu.

Formát souboru

Vyberte formát souboru, do kterého bude výsledný dokument uložen.

Průvodce hromadnou korespondencí

Spustí průvodce hromadnou korespondencí pro vytvoření hromadného dopisu nebo odeslání e-mailových zpráv více příjemcům.

Podpořte nás!