Nabídka Nástroje

Zvolte Nástroje - Jazyk - Dělení slov

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Přeložit.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Kontrola zpřístupnění.

Vyberte Soubor - Exportovat jako PDF - Obecné - Univerzálně přístupné (PDF/UA) a klepněte na OK.

Pomocí klávesnice:

+ 8

Z postranní lišty:

Otevřete kartu Kontrola zpřístupnění.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Počet slov

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Revize - Počet slov.

V nabídce Revize na kartě Revize zvolte Počet slov.

Z nástrojových lišt:

Ikona Počet slov

Počet slov

Ze stavového řádku:

Klepněte na oblast Počet slov a znaků.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Číslování nadpisů

Z nástrojových lišt:

Ikona Číslování nadpisů

Číslování nadpisů

Zvolte kartu Nástroje - Číslování nadpisů - Číslování

Zvolte Nástroje - Číslování řádků (ne pro formát HTML)

Zvolte Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Zvolte kartu Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky - Poznámky pod čarou

Zvolte kartu Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky - Vysvětlivky

Zvolte Tabulka - Převést - Text->tabulka

Vyberte odstavce nebo řádky tabulky a zvolte Nástroje - Seřadit

Zvolte Nástroje - Spočítat

+ znaménko plus

Zvolte Nástroje - Aktualizovat

Zvolte Nástroje - Aktualizovat - Formátování stránky

Zvolte Nástroje - Aktualizovat - Současný rejstřík

Zvolte Nástroje - Aktualizovat - Rejstříky a tabulky

Zvolte Nástroje - Aktualizovat - Aktualizovat vše

Zvolte Nástroje - Aktualizovat - Pole

Klávesa F9

Zvolte Nástroje - Aktualizovat - Odkazy

Zvolte Nástroje - Aktualizovat - Grafy

Zvolte Nástroje - Zamknout dokument - Zamknout pole.

Zvolte Nástroje - Zamknout dokument - Zamknout záložky.

Zvolte Nástroje - Průvodce hromadnou korespondencí

Klepněte na ikonu Hromadná korespondence na liště Hromadná korespondence:

Klepněte na ikonu Hromadná korespondence na liště Data tabulky:

Ikona

Hromadná korespondence

Podpořte nás!