Nabídka Formát

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Iniciály.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a kartu Nový / Upravit styl - Iniciály.

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Tok textu.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a kartu Nový / Upravit styl - Tok textu.

Zvolte kartu Úpravy - Najít a nahradit - Formát - Tok textu.

Klepněte pravým tlačítkem na odstavec se stylem Tělo textu. Zvolte kartu Odstavec - Upravit styl - Podmínka.

Zvolte Zobrazit - Styly (). Klepněte pravým tlačítkem na styl odstavce a zvolte kartu Nový - Podmínka.

Zvolte Styly - Načíst styly ze šablony

V okně Styly dlouze klepněte vpravo nahoře na ikonu Akce stylů. Z podnabídky zvolte Načíst styly ze šablony.

Různé způsoby otevření okna Styly:

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Styl stránky.

Z místní nabídky:

Zvolte Styl stránky.

Z rozhraní s kartami:

Na kartě Rozvržení zvolte Okraje stránky, Velikost stránky nebo Sloupce stránky a klepněte na Další možnosti.

V nabídce Rozvržení na kartě Rozvržení zvolte Styl stránky.

Z nástrojových lišt:

Ikona Styl stránky

Styl stránky

Pomocí klávesnice:

+ Shift + P

Ze stavového řádku:

Klepněte do oblasti Styl stránky.

Z postranní lišty:

Zvolte Zobrazit - Styly (), zvolte Styly stránky, otevřete místní nabídku pro vybraný styl a zvolte Nový / Upravit styl.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Titulní stránka.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Titulní stránka.

Zvolte Rozvržení - Titulní stránka.

Z nástrojových lišt:

Ikona Titulní stránka

Titulní stránka

Zvolte kartu Formát - Osnova a seznam.

Klepněte pravým tlačítkem na odstavec a zvolte kartu Odstavec - Odstavec - Osnova a seznam.

Klepněte pravým tlačítkem na odstavec a zvolte kartu Odstavec - Upravit styl - Osnova a seznam.

Zvolte kartu Styly - Upravit styl - Osnova a seznam (styly odstavce).

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Osnova a seznam.

Zvolte tlačítko Formát - Sekce - Možnosti.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Sloupce.

Zvolte Formát - Titulní stránka, vyberte styl stránky a klepněte na Upravit.

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Sloupce.

Zvolte kartu Vložit - Rámec - Rámec - Sloupce.

Zvolte Zobrazit - Styly - Styly stránky - otevřete místní nabídku vybraného stylu stránky - karta Nový / Upravit styl - Sloupce.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Sloupce.

Zvolte kartu Vložit - Sekce - Sloupce.

Zvolte Formát - Sekce - tlačítko Možnosti - karta Sloupce.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte kartu Rozvržení - Sloupce stránky - Další možnosti - Sloupce.

V nabídce Rozvržení na kartě Rozvržení zvolte Sloupce stránky.

Z nástrojových lišt:

Ikona Sloupce stránky

Sloupce stránky

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Poznámka pod čarou.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a kartu Nový / Upravit styl - Poznámka pod čarou.

Zvolte kartu Vložit - Sekce - Poznámky pod čarou / vysvětlivky.

Zvolte tlačítko Formát - Sekce - Možnosti a kartu Poznámky pod čarou / vysvětlivky.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte Nový / Upravit styl (pro styly odstavce).

  1. Otevřete kartu Styly volbou Zobrazit - Styly nebo Styly - Spravovat styly ().

  2. V horní části karty klepněte na ikonu Znakové styly a poté vyberte znakový styl.

  3. Klepnutím pravým tlačítkem otevřete místní nabídku a zvolte Nový / Upravit styl.

Ikona Znakové styly

Ikona Znakové styly

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte Nový / Upravit styl (pro styly rámce).

Zvolte Zobrazit - Styly (), otevřete místní nabídku a zvolte Nový / Upravit styl (pro styly seznamu).

Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Při psaní.

Zvolte Nástroje - Automatické opravy.

Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Použít.

Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Použít a upravit změny.

Zvolte Tabulka - Styly automatického formátu (s kurzorem v tabulce).

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Oblast.

Na liště Obrázek (když je vybrán obrázek) klepněte na

Ikona Vlastnosti obrázku

Vlastnosti obrázku

Z hlavní nabídky:

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Umístění a velikost.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Umístění a velikost.

Zvolte Zobrazit - Styly - Styly rámce, otevřete místní nabídku a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Typ.

Zvolte kartu Vložit - Rámec - Rámec - Umístění a velikost.

Z místní nabídky:

Zvolte kartu Vlastnosti - Umístění a velikost.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Obrázek na kartě Obrázek zvolte kartu Vlastnosti - Umístění a velikost.

V nabídce Objekt na kartě Objekt zvolte kartu Vlastnosti - Umístění a velikost.

Pomocí klávesnice:

F4, then Position and Size tab.

Ze stavového řádku:

Klepněte na oblast Velikost vybraného objektu a zvolte kartu Umístění a velikost.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Obtékání textu.

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Obtékání textu.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Obtékání textu.

Zvolte kartu Vložit - Rámec - Rámec - Obtékání textu.

Zvolte kartu Formát - Obtékání textu - Upravit - Obtékání textu.

Z místní nabídky:

Zvolte Obtékání textu.

Zvolte kartu Obtékání textu - Upravit - Obtékání textu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte kartu Obrázek - Obtékání textu.

Z postranní lišty:

Na kartě Vlastnosti zvolte oblast Obtékání textu.

Zvolte Formát - Obtékání textu - Upravit obrys.

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Hypertextový odkaz.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Hypertextový odkaz.

Zvolte kartu Vložit - Rámec - Rámec - Hypertextový odkaz.

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Možnosti.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Možnosti.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku pro vybraný Styl rámce a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Možnosti.

Zvolte kartu Vložit - Rámec - Rámec - Možnosti.

Klepněte pravým tlačítkem na vybraný objekt a zvolte kartu Vlastnosti - Možnosti.

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Obrázek.

Zvolte kartu Vložit/Formát - Obrázek - Vlastnosti - Makro.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Makro.

Zvolte Nástroje - Automatický text - Automatický text (tlačítko) - Makro.

Zvolte Nástroje - Obrázková mapa - otevřete místní nabídku Makro.

Zvolte kartu Formát - Znak - Hypertextový odkaz a tlačítko Události.

Zvolte kartu Tabulka - Vlastnosti - Tabulka.

Zvolte kartu Tabulka - Vlastnosti - Sloupce.

Zvolte kartu Tabulka - Vlastnosti - Tok textu.

Klepněte pravým tlačítkem v tabulce, zvolte Buňka.

Zvolte Tabulka - Sloučit buňky.

Na liště Tabulka klepněte na

Ikona Sloučit buňky

Sloučit buňky

Zvolte Tabulka - Rozdělit buňky.

Na liště Tabulka klepněte na

Ikona Zrušit sloučení buněk

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Zamknout buňky.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Tabulka na kartě Tabulka zvolte Zamknout buňky.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zamknout buňky

Zamknout buňky

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Odemknout buňky.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Tabulka na kartě Tabulka zvolte Odemknout buňky.

Ikona Odemknout buňky

Odemknout buňky

V místní nabídce buňky zvolte Řádek.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Velikost - Výška řádku.

Z místní nabídky:

Zvolte Velikost - Výška řádku.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Tabulka na kartě Tabulka zvolte Výška řádku.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Velikost - Šířka sloupce.

Z místní nabídky:

Zvolte Velikost - Šířka sloupce.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Tabulka na kartě Tabulka zvolte Šířka sloupce.

Zvolte Tabulka - Vybrat - Řádky.

Z nástrojových lišt:

Ikona smazat řádky

Smazat řádky

V místní nabídce buňky zvolte Sloupec.

V místní nabídce buňky zvolte Sloupec - Šířka.

Zvolte Tabulka - Vybrat - Sloupce.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Vložit - Sloupce.

Zvolte Tabulka - Vložit - Řádky.

Z místní nabídky:

Zvolte Vložit - Řádky.

Zvolte Vložit - Sloupce.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Tabulka na kartě Tabulka zvolte Vložit řádky.

V nabídce Tabulka na kartě Tabulka zvolte Vložit sloupce.

Z nástrojových lišt:

Ikona Smazat sloupec

Smazat sloupec

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Vybrat - Buňka.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Tabulka - Vybrat buňku.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vybrat buňku

Vybrat buňku

Z postranní lišty:

Zvolte Vlastnosti - Tabulka - Buňka.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Vybrat - Sloupec.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Tabulka - Sloupec.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vybrat sloupec

Vybrat sloupec

Z postranní lišty:

Zvolte Vlastnosti - Tabulka - Sloupec.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Vybrat - Řádek.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Tabulka - Řádek.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vybrat řádek

Vybrat řádek

Z postranní lišty:

Zvolte Vlastnosti - Tabulka - Řádek.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Vybrat - Tabulka.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Tabulka - Vybrat tabulku.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vybrat tabulku

Vybrat tabulku

Z postranní lišty:

Zvolte Vlastnosti - Tabulka - Tabulka.

Zvolte Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti.

Ikona Vlastnosti objektu

Vlastnosti objektu

Ikona Vlastnosti rámce

Vlastnosti rámce

Zvolte Formát - Styl stránky a kartu Mřížka textu, je-li zapnuta podpora asijských jazyků

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Smazat - Tabulka.

Z místní nabídky:

Zvolte Smazat - Tabulka.

Z nástrojových lišt:

Ikona Smazat tabulku

Smazat tabulku

Z postranní lišty:

Zvolte Vlastnosti - Tabulka - Smazat tabulku.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Smazat.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka - Vybrat.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Tabulka – Velikost.

Z místní nabídky:

Zvolte Velikost.

Z nástrojových lišt:

Ikona Velikost tabulky

Velikost tabulky

Podpořte nás!