Nabídka Vložit

Zvolte Vložit - Další zalomení - Ruční zalomení

Zvolte Vložit - Další zalomení

Zvolte Vložit - Pole

Otevřete místní nabídku a zvolte Pole (vložená pole)

Zvolte Vložit - Pole - Datum

Zvolte Vložit - Pole - Čas

Zvolte Vložit - Pole - Číslo stránky

Zvolte Vložit - Pole - Počet stránek

Zvolte Vložit - Pole - Předmět

Zvolte Vložit - Pole - Název

Zvolte Vložit - Pole - První autor

Zvolte Vložit - Pole - Další pole

+F2

Na nástrojové liště Vložit klepněte na

Icon

Vložit pole

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Dokument

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Křížové odkazy

Zvolte Vložit - Křížový odkaz

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Funkce

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Informace o dokumentu

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Proměnné

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Databáze

Zvolte Vložit - Sekce

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Ikona Sekce

Sekce

Zvolte kartu Vložit - Sekce - Sekce nebo Formát - Sekce

Zvolte kartu Vložit - Sekce - Odsazení nebo tlačítko Formát - Sekce - tlačítko Možnosti - karta Odsazení.

Zvolte Vložit - Poznámka pod čarou a vysvětlivka - Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka

Otevřete místní nabídku a zvolte Poznámka pod čarou / vysvětlivka

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Icon

Vložit poznámku pod čarou přímo

Icon

Vložit vysvětlivku přímo

Zvolte Vložit - Popisek

Otevřete místní nabídku a zvolte Popisek

Zvolte Vložit - Popisek - Možnosti

Otevřete místní nabídku a zvolte Popisek - Možnosti

Zvolte Vložit - Záložka

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Ikona

Záložka

Zvolte Vložit - Skript (jen HTML dokumenty)

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka rejstříku

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Icon

Položka

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka použité literatury

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík a seznam použité literatury - Typ (podle typu)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Obsah)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Abecední rejstřík)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Seznam ilustrací)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Obsah)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Definovaný uživatelem)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Tabulka objektů)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Seznam použité literatury)

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ, zaškrtněte pole "Další styly" a poté klepněte na Přiřadit styly

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (podle zvoleného typu)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (je-li zvolen typ Obsah)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (je-li zvolen typ Abecední rejstřík)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (je-li zvolen typ Seznam ilustrací)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (je-li zvolen typ Seznam tabulek)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (je-li zvolen typ Definovaný uživatelem)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (je-li zvolen typ Tabulka objektů)

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (je-li zvolen typ Seznam použité literatury)

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka použité literatury a klepněte na Upravit

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Styly

Zvolte Vložit - Obálka

Zvolte kartu Vložit - Obálka - Obálka

Zvolte kartu Vložit - Obálka - Formát

Zvolte kartu Vložit - Obálka - Tiskárna

Zvolte Vložit - Rámec

Zvolte Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Ikona Vložit rámec

Vložit rámec ručně

Zvolte Tabulka - Vložit tabulku.

+F12

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Icon

Tabulka

Zvolte Vložit - Vodorovná čára

Zvolte Vložit - Text ze souboru

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Icon

Text ze souboru

Zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí - Záhlaví

Zvolte Vložit - Záhlaví a zápatí - Zápatí

Podpořte nás!