Nabídka Úpravy

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Z rozhraní s kartami:

Z lišty pro navigaci mezi listy:

Z nástrojových lišt:

Pomocí klávesnice:

Z úvodní obrazovky:

Ze stavového řádku:

Z postranní lišty:


Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Automatický text

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Automatický text.

V nabídce Vložit na kartě Vložit zvolte Automatický text.

Z nástrojových lišt:

Ikona Automatický text

Automatický text

Pomocí klávesnice:

+ F3

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Vyměnit databáze

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Nástroje, otevřete tlačítko nabídky a vyberte Vyměnit databáze.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Pole.

Zvolte Vložit - Pole.

Zvolte Vložit - Křížový odkaz.

Z místní nabídky:

Upravit pole

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Pole.

Zvolte Vložit - Křížový odkaz.

Zvolte Odkazy - Pole.

Zvolte Odkazy - Křížové odkazy.

Z nástrojových lišt:

Ikona Křížový odkaz

Křížový odkaz

Ikona Vložit pole

Vložit pole

Pomocí klávesnice:

+ F2

Zvolte Úpravy - Poznámky pod čarou

Umístěte kurzor před položku rejstříku a zvolte Úpravy - Odkaz - Položka rejstříku.

nebo otevřete pravým tlačítkem místní nabídku a zvolte Upravit položku rejstříku.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Sekce

Ze stavového řádku:

Klepněte do oblasti Informace o objektu.

Z postranní lišty:

Na kartě Navigátor otevřete místní nabídku vybrané sekce a zvolte Upravit.

Zvolte Nástroje - Automatický text - Automatický text - Přejmenovat

Zvolte Úpravy - Položka použité literatury

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Režim výběru

Ze stavového řádku:

Klepněte do oblasti Výběr.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Vybrat text.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vybrat text.

Pomocí klávesnice:

+ Shift + I

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Režim přímého kurzoru

Z rozhraní s kartami:

Zvolte nabídku Domů - Domů - Režim přímého kurzoru.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přepnout režim přímého kurzoru

Přepnout režim přímého kurzoru

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Přejít na stránku.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte nabídku karty Domů - Přejít na stránku.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přejít na stránku

Přejít na stránku

Pomocí klávesnice:

+ G

Ze stavového řádku:

Klepněte na oblast Číslo stránky.

Podpořte nás!