Nabídka Úpravy

Zvolte Nástroje - Automatický text

+F3

Na nástrojové liště Vložit klepněte na

Ikonka

Automatický text

Zvolte Úpravy - Vyměnit databázi

Zvolte Úpravy - Pole

Zvolte Úpravy - Poznámky pod čarou

Zvolte Úpravy - Odkaz - Položka rejstříku...

Otevřete místní nabídku a zvolte Položka rejstříku

Zvolte Formát - Sekce

Zvolte Nástroje - Automatický text - Automatický text - Přejmenovat

Zvolte Úpravy - Položka použité literatury

Zvolte Úpravy - Režim výběru

Zvolte Úpravy - Režim přímého kurzoru

Podpořte nás!