Funkce obsažené v aplikaci LibreOffice Math

V této části se nachází přehled některých důležitých funkcí a možností, které lze využít v aplikaci LibreOffice Math.

V aplikaci LibreOffice Math je k dispozici mnoho operátorů, funkcí a možností formátování, které usnadňují vytváření vzorců. Všechny tyto funkce jsou přehledně uspořádány v okně Výběr a příslušný objekt lze do dokumentu vložit pouhým klepnutím na požadovaný prvek. Kromě toho nápověda obsahuje vyčerpávající seznam odkazů a mnoho příkladů.

Vytvoření vzorce

Vzorce se vytvářejí velmi podobně jako grafy nebo obrázky, obvykle jako objekty v dokumentu. Chcete-li vložit vzorec do jiného dokumentu, automaticky se spustí aplikace LibreOffice Math. Vzorce lze vytvářet, upravovat a formátovat pomocí velkého výběru předem definovaných symbolů a funkcí.

Přímé zadání vzorce

Jakmile se lépe seznámíte s aplikací LibreOffice Math, můžete vzorce vkládat také přímo do dokumentu. Napište v textovém dokumentu například tento vzorec: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Vyberte tento text a zvolte Vložit - Objekt - Vzorec. Text bude převeden na formátovaný vzorec.

note

Vzorce v LibreOffice Math však nelze použít k výpočtům, protože tato aplikace je pouze editor vzorců (pro vytváření a zobrazení vzorců), nikoli výpočetní program. Pro výpočty pomocí vzorců používejte tabulkové kalkulátory a pro jednoduché výpočty používejte funkci pro výpočty v textovém dokumentu.


Vytvoření vzorce v okně Příkazy

V okně Příkazy aplikace LibreOffice Math můžete zadávat a upravovat vzorce. Když zadáte příkazy v tomto okně, uvidíte výsledek v dokumentu. Abyste si udrželi přehled při vytváření dlouhých a složitých vzorců, aktivujte si na liště Nástroje Kurzor pro vzorce. Je-li tato funkce aktivní, zobrazuje se pozice kurzoru také v textovém okně.

Samostatné symboly

V této aplikaci můžete vytvářet vlastní symboly nebo přebírat symboly z jiných písem. Do základního katalogu aplikace LibreOffice Math lze přidat libovolný počet nových symbolů nebo lze vytvořit vlastní speciální katalogy. K dispozici je také mnoho speciálních znaků.

Vzorce v kontextu

Práci se vzorci lze usnadnit používáním místních nabídek, které můžete otevřít klepnutím pravým tlačítkem myši. To se týká především okna Příkazy. Tato místní nabídka obsahuje nejen všechny příkazy, které se nacházejí v okně Prvky, ale také operátory a další prvky, které lze do vzorce vložit klepnutím myší, aniž by bylo nutno je ručně zadávat do okna Příkazy.

Podpořte nás!