Zobrazit

V této nabídce lze nastavit měřítko zobrazení a určit, které prvky budou zobrazeny. Většinu příkazů, které lze zadat v okně Příkazy, lze také zadat klepnutím myší, pokud jste již otevřeli okno Zobrazit - Prvky.

Přiblížení

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Přiblížit

Zvětší měřítko zobrazení vzorce o 25 %. Aktuální míra přiblížení je zobrazena ve stavovém řádku. Vybrat míru přiblížení je možné v místní nabídce stavového řádku. Přiblížení lze nastavit také v místní nabídce pracovní plochy.

Oddálit

Zmenší měřítko zobrazení vzorce o 25 %. Aktuální míra přiblížení je zobrazena ve stavovém řádku. Vybrat míru přiblížení je možné v místní nabídce stavového řádku. Přiblížení lze nastavit také v místní nabídce pracovní plochy.

Zobrazit vše

Zobrazí celý vzorec v maximální možné velikosti tak, aby byly vidět všechny prvky. Vzorec se zmenší nebo zvětší, aby v pracovní ploše byly zobrazeny všechny části vzorce. Aktuální míra přiblížení je zobrazena ve stavovém řádku. Prostřednictvím místní nabídky je k dispozici seznam předvolených přiblížení. Příkazy pro změnu přiblížení obsahuje také místní nabídka pracovní plochy. Příkazy a ikony pro změnu velikosti nejsou dostupné ve vložených objektech programu Math, pouze v dokumentech programu Math.

Aktualizovat

Příkaz aktualizuje vzorec v okně dokumentu.

Je-li zapnuta volba Automatická aktualizace zobrazení, změny provedené v okně Příkazy jsou automaticky aktualizovány.

Automatická aktualizace zobrazení

Automaticky aktualizuje změněný vzorec. Pokud tuto volbu nezvolíte, bude se vzorec aktualizovat, pouze když vyberete Zobrazit - Aktualizovat nebo stisknete F9.

Prvky

Toto je seznam operátorů, funkcí, symbolů a možností formátování, které lze vložit do vzorce.

Stavový řádek

Zobrazí nebo skryje stavový řádek v dolní části okna.

Celá obrazovka

Zobrazí nebo skryje nabídky a nástrojové lišty aplikace Writer nebo Calc. Chcete-li režim zobrazení na celou obrazovku ukončit, klepněte na tlačítko Celá obrazovka nebo stiskněte klávesu Esc.

Podpořte nás!