Upravit

Příkazy v této nabídce se používají k úpravě vzorců. Kromě základních příkazů (např. ke kopírování obsahu), jsou zde specifické funkce aplikace LibreOffice Math, například vyhledávání zástupných znaků nebo chyb.

Zpět

Vrátí zpět poslední příkaz nebo poslední zápis. Chcete-li vybrat příkaz, který se vrátí zpět, klepněte na šipku vedle ikony Zpět na liště Standardní.

Znovu

Vrátí poslední akci funkce Zpět. Pro výběr kroku funkce Zpět, který chcete vrátit, klepněte na šipku vedle ikony funkce Znovu na liště Standardní.

Vyjmout

Odstraní výběr a zkopíruje jej do schránky.

Kopírovat

Zkopíruje výběr do schránky.

Vložit

Vloží obsah schránky na místo kurzoru a nahradí jakýkoliv vybraný text nebo objekty.

Vybrat vše

Vybere veškerý obsah aktuálního souboru, rámce nebo textového objektu.

Další značka

Posune kurzor na další značku (doprava).

Předchozí značka

Posune kurzor na předchozí značku (doleva).

Další chyba

Posune kurzor na další chybu (doprava).

Předchozí chyba

Posune kurzor na předchozí chybu (doleva).

Podpořte nás!