Soubor

Tato nabídka obsahuje obecné příkazy pro práci s dokumenty vzorců, například vytvoření, otevření, uložení a tisk.

Nový

Vytvoří nový dokument LibreOffice.

Otevřít

Otevře místní nebo vzdálený soubor. Je možné otevřít více souborů.

Poslední dokumenty

Seznam naposledy otevřených souborů. Soubor je možné otevřít klepnutím na jeho název.

Průvodci

Usnadní vytváření obchodních nebo osobních dopisů, faxů, porad a dalších dokumentů.

Zavřít

Zavře aktuální dokument bez ukončení programu.

Uložit

Uloží aktuální dokument.

Uložit jako

Uloží aktuální dokument na jiném místě nebo s jiným názvem souboru nebo typem souboru.

Uložit vše

Uloží všechny změněné dokumenty LibreOffice.

Znovu načíst

Načte naposledy uloženou verzi aktuálního dokumentu.

Verze

Ukládá a spravuje více verzí aktuálního dokumentu do jednoho souboru. Verze je možné otevírat, mazat nebo porovnávat.

Export

Uloží aktuální dokument s jiným názvem a formátem na určené místo.

Odeslat

Odešle kopii aktuálního dokumentu jiné aplikaci.

Vlastnosti

Zobrazí vlastnosti aktuálního souboru, např. statistické údaje jako počet slov nebo datum vytvoření souboru.

Tisk

Vytiskne aktuální dokument, výběr nebo určené stránky. Také je možné nastavit možnosti tisku pro aktuální dokument. Možnosti tisku se mohou lišit podle používané tiskárny a operačního systému.

Nastavení tiskárny

Vyberte výchozí tiskárnu pro aktuální dokument a upravte možnosti tisku.

Ukončit LibreOffice

Ukončí všechny programy LibreOffice a nabídne možnost uložení změn. Tento příkaz neexistuje v systému macOS.

Podpořte nás!