Nabídky

Hlavní nabídka obsahuje všechny příkazy pro práci s aplikací LibreOffice Math. Obsahuje seznam všech dostupných operátorů a také příkazy pro úpravu, zobrazení, uspořádání, formátování, tisk a další zpracování dokumentů se vzorci a objekty, které tyto dokumenty obsahují. Většina příkazů v nabídkách je k dispozici pouze při vytváření nebo úpravě vzorce.

Ikona poznámky

Abyste mohli použít příkazy nabídky, musí být aktivní okno s dokumentem, se kterým chcete pracovat. Podobně, musíte vybrat objekt v dokumentu, pokud chcete použít příkazy nabídky spojené s tímto objektem.


Ikona upozornění

Nabídky závisejí na kontextu. To znamená, že jsou k dispozici ty položky nabídky, které jsou relevantní k právě prováděné operaci. Pokud se kurzor nachází v textu, jsou k dispozici všechny nabídky potřebné k úpravě textu. Pokud vyberete obrázek v dokumentu, zobrazí se všechny položky nabídky potřebné k úpravě obrázků.


Soubor

Tato nabídka obsahuje obecné příkazy pro práci s dokumenty vzorců, například vytvoření, otevření, uložení a tisk.

Upravit

Příkazy v této nabídce se používají k úpravě vzorců. Kromě základních příkazů (např. ke kopírování obsahu), jsou zde specifické funkce aplikace LibreOffice Math, například vyhledávání zástupných znaků nebo chyb.

Zobrazit

V této nabídce lze nastavit měřítko zobrazení a určit, které prvky budou zobrazeny. Většinu příkazů, které lze zadat v okně Příkazy, lze také zadat klepnutím myší, pokud jste již otevřeli okno Zobrazit - Prvky.

Formát

V této nabídce jsou umístěny příkazy používané k formátování vzorců.

Nástroje

Pomocí této nabídky lze otevřít a upravit katalog symbolů nebo importovat externí vzorec jako soubor či prostřednictvím schránky. Rozhraní programu lze přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim požadavkům. Lze také změnit volby programu.

Okno

Pomocí nabídky Okno lze otevírat okna. Zde se také nachází seznam dokumentů.

Nápověda

Nabídka Nápověda umožňuje spouštění a ovládání systému nápovědy LibreOffice.

Podpořte nás!