Vkládání závorek

Lze v aplikaci LibreOffice Math zobrazit závorky samostatně, aby bylo možné definovat libovolnou vzdálenost mezi nimi?

Samostatné závorky lze zadat pomocí příkazů „left“ a „right“, avšak vzdálenost mezi závorkami nebude pevná, protože závorky se přizpůsobí argumentu. Přesto však existuje způsob, jak zobrazit závorky tak, aby vzdálenost mezi nimi byla pevná. Toho lze dosáhnout zadáním znaku „\“ (zpětného lomítka) před normální závorky. Tyto závorky potom mají stejnou funkci jako jakýkoliv jiný symbol a nemají žádné zvláštní funkce závorek, tj. nelze pomocí nich vytvářet skupiny a jejich zarovnání odpovídá zarovnání jiných symbolů.

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Podpořte nás!