Práce s mezemi

Jak zadat meze pro integrály a sumy?

Do textového dokumentu Writeru chcete vložit na pozici kurzoru vzorec, např. "suma s^k od k = 0 do n".

 1. Zvolte Vložit - Objekt - Vzorec.

  Zobrazí se vstupní okno aplikace Math s panelem Prvky vlevo.

 2. Ze seznamu v horní části panelu Prvky vyberte ikonu položku Operátory.

 3. V dolní části panelu Prvky klepněte na ikonu Suma.

 4. Chcete-li přidat horní a dolní mez, klepněte také na ikonu Horní a dolní meze.

 5. Ve vstupním okně je označen první zástupný znak a můžete zapsat dolní mez:

  k = 0

 6. Stiskem F4 se přesunete na následující značku a zadejte horní mez:

  n

 7. Stiskem F4 se přesunete na následující značku a zadejte sčítaný prvek:

  s^k

 8. Nyní je vzorec kompletní. Klepněte do textového dokumentu mimo vzorec a editor vzorců se uzavře.

Stejným způsobem můžete zadat vzorec integrálu s mezemi. Když klepnete na ikonu na panelu Prvky, vloží se do vstupního okna odpovídající textový příkaz. Pokud znáte textové příkazy, můžete je zadat přímo do vstupního okna.

 1. Zvolte Vložit - Objekt - Vzorec.

 2. Klepněte do vstupního okna a zadejte následující řádek:

  int from{a} to{b} f(x)`dx

  Mezi f(x) a dx je zúžená mezera, kterou můžete vložit také pomocí panelu Prvky: ze seznamu v horní části vyberte položku Formáty a poté na ikonu Malá mezera.

Ikona poznámky

Pokud se vám nelíbí písmo písmen f a x, vyberte Formát - Písmo a zvolte jiné písmo. Po klepnutí na tlačítko Výchozí se zvolená písma budou odteď používat jako výchozí.


Ikona tipu

Pokud potřebujete vzorec na řádku textu, meze zvětší výšku řádku. Pokud zvolíte Formát - Textový režim, umístí se meze až za symbol integrálu nebo sumy, a tak se sníží výška řádku.


Příklad mezí integrálu a sumy

Podpořte nás!