Práce s mezemi

Jak zadat meze pro integrály a sumy?

Do textového dokumentu Writeru chcete vložit na pozici kurzoru vzorec, např. "suma s^k od k = 0 do n".

 1. Zvolte Vložit - Objekt OLE - Objekt vzorce.

  Zobrazí se vstupní okno aplikace Math s panelem Prvky vlevo.

 2. Ze seznamu v horní části panelu Prvky vyberte ikonu položku Operátory.

 3. V dolní části panelu Prvky klepněte na ikonu Suma.

 4. Chcete-li přidat horní a dolní mez, klepněte také na ikonu Horní a dolní meze.

 5. Ve vstupním okně je označen první zástupný znak a můžete zapsat dolní mez:

  k = 0

 6. Stiskem F4 se přesunete na následující značku a zadejte horní mez:

  n

 7. Stiskem F4 se přesunete na následující značku a zadejte sčítaný prvek:

  s^k

 8. Nyní je vzorec kompletní. Klepněte do textového dokumentu mimo vzorec a editor vzorců se uzavře.

Stejným způsobem můžete zadat vzorec integrálu s mezemi. Když klepnete na ikonu na panelu Prvky, vloží se do vstupního okna odpovídající textový příkaz. Pokud znáte textové příkazy, můžete je zadat přímo do vstupního okna.

 1. Zvolte Vložit - Objekt OLE - Objekt vzorce.

 2. Klepněte do vstupního okna a zadejte následující řádek:

  int from{a} to{b} f(x)`dx

  Mezi f(x) a dx je zúžená mezera, kterou můžete vložit také pomocí panelu Prvky: ze seznamu v horní části vyberte položku Formáty a poté na ikonu Malá mezera.

note

Pokud se vám nelíbí písmo písmen f a x, vyberte Formát - Písmo a zvolte jiné písmo. Po klepnutí na tlačítko Výchozí se zvolená písma budou odteď používat jako výchozí.


tip

Pokud potřebujete vzorec na řádku textu, meze zvětší výšku řádku. Pokud zvolíte Formát - Textový režim, umístí se meze až za symbol integrálu nebo sumy, a tak se sníží výška řádku.


Podpořte nás!