Zadávání komentářů

Jak lze ke vzorci připojit komentář, který se nezobrazí v dokumentu?

Komentář musí začínat dvěma znaky procento (%%) a je ukončen následujícím znakem konce řádku (klávesa Enter). Vše, co se nachází mezi těmito znaky, bude ignorováno a nevytiskne se. Jsou-li znaky procento v textu, považují se za součást textu.

Příklad:

a^2+b^2=c^2 %% Pythagorova věta.

Podpořte nás!