Použití barvy na část vzorce

Barvu použijete na následnou část vzorce pomocí příkazu color.

V příkladu níže se vytvoří vzorec, ve kterém je písmeno a zobrazeno výchozí barvou (černou) a písmeno b červenou.

a + color red b

Mějte na paměti, že příkaz color mění barvu pouze části vzorce, které přímo předchází. Například ve vzorci níže bude červené pouze písmeno b, zatímco c zůstane černé.

a + color red b + c

Na více částí vzorce barvu použijete pomocí složených závorek. V následujícím příkladu jsou zobrazena červeně písmena b i c.

a + color red { b + c }

tip

Seznam předdefinovaných barev je dostupný zde.


Použití barev RGB

Barvy zadané jako hodnoty RGB (červená, zelená, modrá) použijete příkazem color rgb.

color rgb 192 0 128 var

note

Hodnoty RGB nabývají hodnot od 0 do 255.


Použití hexadecimálního zápisu

Barvy v hexadecimálním zápisu použijete příkazem color hex.

color hex C00080 var

Kombinování barvy s dalšími příkazy

Příkaz pro barvu je možné kombinovat s dalšími příkazy jako bold, italic nebo size.

V příkladu níže se slovo var napíše tučně a modrou barvou.

color blue bold var

Ke změně barvy a velikosti písma použijte kombinaci příkazů color a size.

color blue size 20 var

Předdefinované názvy barev

LibreOffice nabízí sadu předdefinovaných barev, jejichž názvy mohou být ve spojení s příkazem color použity.

Značkovací jazyk

Barva

Hexadecimální hodnota

Hodnoty RGB

aqua nebo cyan

azurová

00FFFF

rgb(0, 255, 255)

black

černá

000000

rgb(0, 0, 0)

blue

modrá

0000FF

rgb(0, 0, 255)

coral

korálová

FF7F50

rgb(255, 127, 80)

crimson

rudá

DC143C

rgb(220, 20, 60)

fuchsia nebo magenta

magenta

FF00FF

rgb(255, 0, 255)

gray nebo grey

šedá

808080

rgb(128, 128, 128)

green

zelená

008000

rgb(0, 128, 0)

hotpink

tmavě růžová

FF69B4

rgb(255, 105, 180)

indigo

indigová

4B0082

rgb(75, 0, 130)

lavender

levandulová

E6E6FA

rgb(230, 230, 250)

lime

žlutozelená

00FF00

rgb(0, 255, 0)

maroon

kaštanová

800000

rgb(128, 0, 0)

midnightblue

půlnoční modrá

191970

rgb(25, 25, 112)

navy

tmavomodrá

000080

rgb(0, 0, 128)

olive

olivová

808000

rgb(128, 128, 0)

orange

oranžová

FFA500

rgb(255, 165, 0)

orangered

oranžovočervená

FF4500

rgb(255, 69, 0)

purple

purpurová

0x800080

rgb(128, 0, 128)

red

červená

FF0000

rgb(255, 0, 0)

seagreen

modrozelená

2E8B57

rgb(46, 139, 87)

silver

stříbrná

C0C0C0

rgb(192, 192, 192)

teal

zelenomodrá

008080

rgb(0, 128, 128)

violet

fialová

EE82EE

rgb(238, 130, 238)

yellow

žlutá

FFFF00

rgb(255, 255, 0)


Podpořte nás!