Spojování částí vzorce pomocí závorek

Vložení zlomků do vzorce

V případě zlomku, v jehož čitateli a jmenovateli je součin, součet atd., se závorkami musí ohraničit hodnoty, které patří k sobě.

Použijte následující zápis:

{a + c} over 2 = m

nebo

m = {a + c} over 2

Podpořte nás!