Klávesové zkratky pro vzorce

Tato část obsahuje seznam klávesových zkratek pro vytváření vzorců.

Kromě toho lze použít i všeobecné klávesové zkratky LibreOffice.

Klávesové zkratky pro funkce vzorců

Příkazy, které lze zadat pomocí uvedených klávesových zkratek, se také nacházejí v nabídkách Upravit a Zobrazit.

F3

Další chyba

Shift+F3

Předchozí chyba

F4

Další značka (zástupný znak)

Shift+F4

Předchozí značka (zástupný znak)

F9

Aktualizace

Navigace v panelu Prvky

Šipka vlevo nebo vpravo

Přesune kurzor doleva nebo doprava na další kategorii nebo funkci.

Klávesa Enter

Vybere kategorii (v sekci kategorií) nebo vloží funkci do okna Příkazy (v sekci funkcí).

Tabulátor

Přejde z první položky kategorie na první funkci dané kategorie.

Shift+Tabulátor

Přejde z poslední položky kategorie na poslední funkci dané kategorie.

Podpořte nás!