Importovat vzorec ze souboru

Tento příkaz otevře dialogové okno pro import vzorce.

Dialogové okno Vložit vypadá stejně jako okno Otevřít v nabídce Soubor. Pomocí dialogového okna Vložit načtete vzorec ze souboru. Načtený vzorec se vloží do aktuálního vzorce a zobrazí se v okně Příkazy, kde jej můžete upravovat.

Můžete také importovat soubory MathML vytvořené jinými aplikacemi. Zdrojový kód MathML musí obsahovat prvek math s atributem xmlns s hodnotou "http://www.w3.org/1998/Math/MathML". Jazyky MathML a StarMath nejsou plně kompatibilní, proto byste měli výsledek importu zkontrolovat. Podrobnosti o jazyku MathML naleznete v jeho specifikaci.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Importovat vzorec


Importovat MathML ze schránky

Tento příkaz převede MathML obsažené ve schránce do jazyka StarMath a výsledek vloží na aktuální pozici kurzoru.

Pokud převod selže, nic se nevloží.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Importovat MathML ze schránky


Tento příkaz dokáže zpracovat pouze obsah v jazyku MathML. Pokud jste do schránky zkopírovali vzorec LibreOffice Math, vložte jej pomocí příkazu Vložit v nabídce Úpravy.

Podpořte nás!