Upravit symboly

Pomocí tohoto dialogového okna můžete přidávat nové symboly do sady symbolů, upravovat sady symbolů nebo měnit názvy symbolů. Také můžete určit nové sady symbolů, přiřadit symbolům názvy nebo upravit existující sadu symbolů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Symboly - Upravit


Původní symbol

Vyberte název aktuálního symbolu. V levém náhledovém okně v dolní části dialogu se zobrazí symbol, jeho název a sada, do které symbol patří.

Původní sada symbolů

Tento výběr obsahuje název aktuální sady symbolů. Pokud chcete, můžete vybrat jinou sadu symbolů.

Symbol

Zobrazuje názvy symbolů v aktuální sadě symbolů. Vyberte název ze seznamu nebo napište název nově přidávaného symbolu.

Přidání nového symbolu

Chcete-li do sady symbolů přidat symbol, vyberte písmo v poli Písmo a poté klepněte na symbol v panelu symbolů. Do pole Symbol zadejte název symbolu. V seznamu Sada symbolů vyberte sadu symbolů nebo zadejte název nové sady symbolů. V pravém náhledovém okně se zobrazí zvolený symbol. Klepněte na tlačítko Přidat a poté OK.

Změna názvu symbolu

Chcete-li změnit název symbolu, vyberte jej v seznamu Původní symbol. Poté zadejte nový název do pole Symbol. Přesvědčte se, zda je v náhledovém okně požadovaný znak, a poté klepněte na tlačítko Změnit. Nakonec klepněte na OK.

Sada symbolů

Seznam Sada symbolů obsahuje jména všech existujících sad symbolů. Můžete sadu symbolů změnit nebo vytvořit novou.

Vytvoření nové sady symbolů

Chcete-li vytvořit novou sadu symbolů, zadejte požadovaný název do seznamu Sada symbolů a přidejte alespoň jeden symbol. Klepnutím na OK zavřete tento dialog. Poté bude nová sada symbolů k dispozici.

Písmo

Zobrazuje název aktuálního písma a umožňuje zvolit jiné písmo.

Podmnožina

Pokud v seznamu Písmo vyberete nesymbolové písmo, můžete si vybrat Unicode podmnožinu, do které chcete umístit nový nebo upravený symbol. Když vyberete podmnožinu, zobrazí se v seznamu symbolů všechny symboly, které do ní patří.

Styl

Je zobrazen aktuální styl písma. Můžete jej změnit výběrem ze seznamu.

Přidat

Klepnutím na toto tlačítko přidáte symbol zobrazený v pravém náhledovém okně do aktuální sady symbolů. Uloží se pod názvem zadaným v seznamu Symbol. Abyste mohli použít toto tlačítko, musíte zadat název buď v poli Symbol, nebo Sada symbolů. Název nelze použít více než jednou.

Změnit

Klepnutím na toto tlačítko nahradíte název symbolu zobrazeného v levém náhledovém okně (původní název je zobrazen v seznamu Původní symbol) za název, který byl zadán do seznamu Symbol.

Přesunutí symbolu do jiné sady symbolů

tip

Například chcete přesunout velký znak alfa ze sady "Řecky" do sady "Speciální". Vyberte pomocí dvou seznamů původní sadu (Řecky) a symbol ALPHA. Symbol se zobrazí v levém náhledovém okně. V seznamu Sada symbolů vyberte sadu "Speciální". Klepněte na Změnit a poté OK. Symbol ALPHA nyní naleznete jen v sadě symbolů "Speciální".


Odstranit

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete odstranit symbol zobrazený v levém náhledovém okně ze současné sady symbolů. Odstranění nemusíte potvrdit. Po odstranění posledního symbolu ze sady bude odstraněna také sada symbolů.

note

Klepnutím na Zrušit můžete kdykoli zavřít dialogové okno bez uložení změn.


Podpořte nás!