Symboly

Otevře dialogové okno Symboly, kde si můžete vybrat symbol, který chcete vložit do vzorce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Symboly

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Symboly

Symboly


Sada symbolů

Všechny symboly jsou rozděleny do sad symbolů. Vyberte ze seznamu požadovanou sadu symbolů. Poté se v dolním poli zobrazí odpovídající skupina symbolů.

Když vyberete symbol, zobrazí se pod seznamem symbolů jeho název a v okně napravo se zobrazí jeho zvětšená verze. Poznámka: název musíte v okně Příkazy zadat přesně tak, jak se zobrazí (záleží na velikosti písmen).

Chcete-li vložit symbol, vyberte jej ze seznamu a klepněte na Vložit. V okně Příkazy se zobrazí odpovídající název.

Upravit

Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Upravit symboly.

Použít

Použije změněné nebo vybrané hodnoty bez zavření dialogu.

Podpořte nás!