Rozestupy

V tomto dialogu můžete určit vzdálenosti mezi prvky vzorce. Vzdálenosti se určují relativně k základní velikosti určené v dialogu Formát - Velikost písma.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Prokládání znaků


Dialogové okno Rozestupy

Pomocí tlačítka Kategorie určíte prvek vzorce, pro který chcete nastavit vzdálenosti. Vzhled dialogu se mění podle zvolené kategorie. V náhledovém okně vidíte vzdálenost, kterou měnit pomocí odpovídajícího pole.

Kategorie

Tímto tlačítkem můžete vybrat kategorie, pro kterou chcete změnit vzdálenosti.

Rozestupy

Určuje vzdálenosti mezi proměnnými a operátory, mezi řádky a mezi znakem odmocniny a kořenem.

Rozestupy

Určuje vzdálenosti mezi proměnnými a operátory.

Řádkování

Určuje vzdálenosti mezi řádky.

Rozestup pod odmocninou

Určuje vzdálenost mezi znakem odmocniny a hodnotou.

Indexy

Určuje vzdálenosti pro horní a dolní indexy.

Horní index

Určuje vzdálenost pro horní indexy.

Dolní index

Určuje vzdálenost pro dolní indexy.

Zlomky

Určuje vzdálenost mezi zlomkovou čárou a čitatelem nebo jmenovatelem.

Čitatel

Určuje vzdálenost mezi zlomkovou čárou a čitatelem.

Jmenovatel

Určuje vzdálenost mezi zlomkovou čárou a jmenovatelem.

Zlomkové čáry

Určuje přesah a tloušťku zlomkové čáry.

Délka přesahu

Určuje délku přesahu zlomkové čáry.

Tloušťka

Určuje tloušťku zlomkové čáry.

Meze

Určuje vzdálenost mezi symbolem sumy a mezemi.

Horní mez

Určuje vzdálenost mezi symbolem sumy a horní mezí.

Dolní mez

Určuje vzdálenost mezi symbolem sumy a dolní mezí.

Závorky

Určuje vzdálenost mezi závorkami a obsahem.

Přesah (vlevo/vpravo)

Určuje svislou vzdálenost mezi horním okrajem obsahu a horním koncem závorky.

Vzdálenost

Určuje vodorovnou vzdálenost mezi obsahem a horním koncem závorky.

Zvětšovat všechny závorky

Zvětšuje všechny druhy závorek. Pokud v okně Příkazy zadáte ( a over b), závorky se zvětší podle výšky argumentu. Normálně tohoto chování docílíte zadáním left ( a over b right ).

Velikost přesahu

Upraví velikost přesahu v procentech. Při 0 procentech se závorky upraví tak, že obklopí argument ve stejné výšce. Čím větší hodnotu zadáte, tím větší bude svislá vzdálenost mezi obsahem a horním koncem závorky. Toto pole lze použít jen ve spojení s volbou Zvětšovat všechny závorky.

Matice

Určuje relativní vzdálenosti mezi prvky matice.

Proklad mezi řádky

Určuje vzdálenost mezi řádky matice.

Proklad mezi sloupci

Určuje vzdálenost mezi sloupci matice.

Symboly

Určuje vzdálenost symbolů od proměnných

Základní výška

Určuje výšku symbolů vzhledem k základnímu řádku.

Minimální mezera

Určuje minimální vzdálenost mezi symbolem a proměnnou.

Operátory

Určuje vzdálenosti mezi operátory a proměnnými nebo čísly.

Velikost přesahu

Určuje svislou vzdálenost mezi proměnnou a horním okrajem operátoru.

Vzdálenost

Určuje vodorovnou vzdálenost mezi operátorem a proměnnou.

Ohraničení

Přidá ke vzorci ohraničení. Tato volba je užitečná, pokud chcete vzorec zapojit do textu v LibreOffice Writer. Při nastavení dejte pozor, ať nenastavíte velikost 0, jelikož to způsobuje problémy se zobrazením textu, který obtéká vzorec.

Vlevo

Levé ohraničení mezi vzorcem a pozadím.

Vpravo

Pravé ohraničení mezi vzorcem a pozadím.

Nahoře

Horní ohraničení mezi vzorcem a pozadím.

Dole

Dolní ohraničení mezi vzorcem a pozadím.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Výchozí

Uloží vaše změny jako výchozí pro všechny nové vzorce. Před uložením změn se zobrazí dialog pro potvrzení.

Dialogové okno Uložit výchozí nastavení

Podpořte nás!