Velikosti písma

V tomto dialogu nastavíte velikosti písma ve vzorcích.Vyberte základní velikost a všechny prvky vzorce se v závislosti na této velikosti upraví.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Velikost písma


Dialogové okno Velikost písma

Základní velikost

Velikost všech prvků vzorce se proporcionálně mění podle základní velikosti. Chcete-li změnit základní velikost, vyberte nebo zadejte požadovanou velikost v bodech (pt). Také můžete použít jiné jednotky z dalších měrných systémů, které se automaticky převedou na body.

Ikona tipu

Chcete-li změnit výchozí základní velikost (12 pt) v LibreOffice Math, musíte nejprve nastavit velikost (např. 11 pt) a poté klepnout na tlačítko Výchozí.


Relativní velikosti

V této části můžete určit relativní velikosti jednotlivých elementů v závislosti na základní velikosti.

Text

Určí relativní velikost textu ve vzorcích vzhledem k základní velikosti.

Indexy

Určí relativní velikost indexů ve vzorcích vzhledem k základní velikosti.

Funkce

Určí relativní velikost názvů a dalších částí funkcí ve vzorcích vzhledem k základní velikosti.

Operátory

Určí relativní velikost matematických operátorů ve vzorcích vzhledem k základní velikosti.

Meze

Určí relativní velikost mezí ve vzorcích vzhledem k základní velikosti.

Výchozí

Klepnutím na toto tlačítko uložíte změny jako výchozí pro všechny nové vzorce. Před uložením změn musíte potvrdit bezpečnostní dotaz.

Dialogové okno Uložit výchozí nastavení

Podpořte nás!