Písma

Určuje písma, která lze použít pro prvky vzorců.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Písma


Dialogové okno Typ písma

Písma pro vzorce

Můžete určit písma pro proměnné, funkce, čísla a vkládaný text, které tvoří prvky vzorců.

Seznamy v okně Písma nabízí implicitně Times New Roman jako písmo pro všechny prvky. Chcete-li určit jiné písmo, klepněte na Změnit a vyberte druh prvku. Zobrazí se nový dialog. V něm vyberte písmo a případné další atributy a klepněte na OK. Pokud chcete nastavit písmo jako výchozí, klepněte na tlačítko Výchozí.

note

Pokud chcete některé části vzorce zobrazit jiným písmem než zbytek vzorce, použijte příkaz FONT v okně Příkazy.


Proměnné

Můžete určit písmo pro proměnné ve vzorci. Např. ve vzorci x=SIN(y) jsou x a y proměnné, které se zobrazí tímto písmem.

Funkce

Výběr písma pro názvy a vlastnosti funkcí. Např. ve vzorci x=SIN(y) je to =SIN( ).

Čísla

Můžete vybrat písmo pro čísla ve vzorci.

Text

Určení písma pro text ve vzorci.

Vlastní písma

V této části dialogu Písma můžete určit písma, kterými se formátují další textové části vzorce. K dispozici jsou tři základní písma patkové, bezpatkové a s pevnou šířkou. K těmto písmům můžete přiřadit libovolné písmo nainstalované v sytému. Písma do seznamu přidáte klepnutím na tlačítko Změnit.

Zde nastavená písma se použijí, pokud nastavíte jiné písmo příkazem FONT v okně Příkazy.

Patkové písmo

Můžete určit písmo použité po zadání příkazu font serif. Patky jsou malá "vodítka," která můžete vidět např. v dolní části velkého A při použití písma Times serif. Použití patkového písma je užitečné, protože vede oko čtenáře po rovné lince a může urychlit čtení.

Bezpatkové písmo

Můžete určit písmo použité po zadání příkazu font sans.

Pevná šířka

Můžete určit písmo použité po zadání příkazu font fixed.

Změnit

Klepnutím na některou z možností v rozbalovací nabídce se zobrazí dialog Písma, kde můžete určit písmo a atributy pro vybranou část vzorce nebo uživatelské písmo.

Výchozí

Klepnutím na toto tlačítko uložíte změny jako výchozí pro všechny nové vzorce. Změny musíte ještě potvrdit klepnutím na tlačítko Ano.

Dialogové okno Uložit výchozí nastavení

Podpořte nás!