Jiné symboly

Zobrazí další matematické symboly.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Jiné

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Jiné.


Symboly podrobně

Ikona parciální

Parciální

Vloží symbol parciální derivace. Také můžete napsat partial v okně Příkazy.

Ikona nekonečna

Nekonečno

Vloží symbol pro nekonečno. Také můžete napsat infinity nebo infty v okně Příkazy.

Ikona nably

Nabla

Vloží symbol pro vektorový operátor nabla. Také můžete napsat nabla v okně Příkazy.

Ikona existuje

Existuje

Vloží symbol existenčního kvantifikátoru. Také můžete napsat exists v okně Příkazy.

Ikona není pravda, že existuje

Není pravda, že existuje

Vloží symbol existenčního kvantifikátoru. Také můžete napsat notexist v okně Příkazy

Ikona pro všechny

Pro všechny

Vloží symbol univerzálního kvantifikátoru ("pro všechny"). Také můžete napsat forall v okně Příkazy.

Ikona h s pruhem

h s pruhem

Vloží symbol konstanty h s pruhem. Také můžete napsat hbar v okně Příkazy.

Ikona lambdy s pruhem

Lambda s pruhem

Vloží symbol lambda s pruhem. Také můžete napsat lambdabar v okně Příkazy.

Ikona reálné části

Reálná část

Vloží symbol pro reálnou část komplexního čísla. Také můžete napsat re v okně Příkazy.

Ikona imaginární části

Imaginární část

Vloží symbol pro imaginární část komplexního čísla. Také můžete napsat im v okně Příkazy.

Ikona Weierstrassova p

Weierstrassovo p

Vloží symbol Weierstrassovy p-funkce. Také můžete napsat wp v okně Příkazy.

Ikona šipky doleva

Šipka doleva

Vloží symbol šipku vlevo. Také můžete napsat leftarrow v okně Příkazy.

Ikona šipky doprava

Šipka doprava

Vloží symbol šipku vpravo. Také můžete napsat rightarrow v okně Příkazy.

Ikona šipky nahoru

Šipka nahoru

Vloží symbol šipku nahoru. Také můžete napsat uparrow v okně Příkazy.

Ikona šipky dolů

Šipka dolů

Vloží symbol šipku dolů. Také můžete napsat downarrow v okně Příkazy.

Ikona výpustky

Výpustka

Vloží výpustku (tři tečky dole). Také můžete napsat dotslow v okně Příkazy.

Ikona matematické výpustky

Matematická výpustka

Vloží matematickou výpustku (tři tečky svisle vystředěné). Také můžete napsat dotsaxis v okně Příkazy.

Ikona svislé výpustky

Svislá výpustka

Vloží svislou výpustku (tři tečky). Také můžete napsat dotsvert v okně Příkazy.

Ikona výpustky diagonálně nahoru

Výpustka diagonálně nahoru

Vloží výpustku diagonálně nahoru (tři tečky na diagonále zleva dole vpravo nahoru). Také můžete napsat dotsup nebo dotsdiag v okně Příkazy.

Ikona výpustky diagonálně dolů

Výpustka diagonálně dolů

Vloží výpustku diagonálně dolů (tři tečky na diagonále zleva nahoře vpravo dolů). Také můžete napsat dotsdown v okně Příkazy.

Obrácený epsilon lze vložit zadáním backepsilon do okna Příkazy.

Chcete-li do svého vzorce vložit zástupný znak, napište <?> v okně Příkazy.

Podpořte nás!