Formátování

Zadaný(é) příkaz(y)

Symbol na panelu Prvky

Význam

lsup

Ikona

Levý exponent

csup

Ikona

Exponent přímo nad znakem

^ nebo sup nebo rsup

Ikona

Pravý exponent

binom

Ikona

Dvojčlen

newline

Ikona

Nový řádek

lsub

Ikona

Levý index

csub

Ikona

Index přímo pod znakem

_ nebo sub nebo rsub

Ikona

Pravý index

stack{...}

Ikona

Zásobník

`

Ikona

Malá mezera

alignl

Ikona

Zarovnat vlevo

alignc

Ikona

Vodorovné zarovnání na střed

alignr

Ikona

Zarovnat vpravo

matrix{...}

Ikona

Matice

~

Ikona

Široká mezera

nospace{e1 e2 ...}

Potlačí vodorovnou mezeru mezi prvky


Formát

Při vytváření vzorce LibreOffice Math je možné zvolit různé formátování. Možnosti formátování jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto možností je také v místní nabídce okna Příkazy.

Podpořte nás!