Závorky

Zadaný(é) příkaz(y)

Symbol na panelu Prvky

Význam

(...)

Ikona

Normální kulatá levá a pravá závorka

[...]

Ikona

Levá a pravá hranatá závorka

ldbracket ... rdbracket

Ikona

Levá a pravá dvojitá hranatá závorka

lline ... rline

Ikona

Levá a pravá svislá čára

ldline ... rdline

Ikona

Levá a pravá dvojitá svislá čára

lbrace ... rbrace

Ikona

Levá a pravá složená závorka, množinová závorka

langle ... rangle

Ikona

Levá a pravá ostrá závorka

langle ... mline ... rangle

Ikona

Levá a pravá ostrá operátorová závorka

{...}

Ikona

Levá a pravá skupinová závorka. Tyto závorky se v dokumentu nezobrazí a nezabírají žádné místo.

left( ... right)

Ikona

Závorky, zvětšující se

left[ ... right]

Ikona

Hranaté závorky, zvětšující se

left ldbracket ... right rdbracket

Ikona

Dvojité hranaté závorky, zvětšující se

left lbrace ... right rbrace

Ikona

Složené závorky, zvětšující se

left lline ... right rline

Ikona

Svislé čáry, zvětšující se

left ldline ... right rdline

Ikona

Dvojité svislé čáry, zvětšující se

left angle ... right angle

Ikona

Ostré závorky, zvětšující se

left langle ... mline ... right rangle

Ikona

Ostré operátorové závorky, zvětšující se

overbrace

Ikona

Složená závorka nahoře, zvětšující se

underbrace

Ikona

Složená závorka dole, zvětšující se

lfloor ... rfloor

Levá a pravá svislá čára s okrajem dole

lceil ... rceil

Levá a pravá svislá čára s okrajem nahoře

\lbrace \rbrace nebo \{ \}

Levá nebo pravá složená závorka

\( \)

Levá nebo pravá kulatá závorka

\[ \]

Levá a pravá hranatá závorka

\langle \rangle

Levá a pravá ostrá závorka

\lline \rline

Levá a pravá svislá čára

\ldline \rdline

Levá nebo pravá dvojitá svislá čára

\lfloor \rfloor

Levá a pravá svislá čára s okrajem dole

\lceil \rceil

Levá a pravá svislá čára s okrajem nahoře

none

Kvalifikátor k potlačení jedné závorky, např. right none


Závorky

Při vytváření vzorce LibreOffice Math je možné zvolit různé typy závorek. Typy závorek jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto závorek je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny závorky, které se nenacházejí na panelu Prvky nebo v místní nabídce, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Podpořte nás!