Jiné

Zadaný(é) příkaz(y)

Symbol na panelu Prvky

Význam

<?>

Zástupný znak

dotsaxis

Ikona

Matematická výpustka

dotsdown

Ikona

Výpustka diagonálně dolů

dotslow

Ikona

Výpustka

dotsup nebo dotsdiag

Ikona

Výpustka diagonálně nahoru

dotsvert

Ikona

Svislá výpustka

downarrow

Ikona

Šipka dolů

exists

Ikona

Existenční kvantifikátor, existuje alespoň jeden

notexists

Ikona

Existenční kvantifikátor, neexistuje

forall

Ikona

Univerzální kvantifikátor, pro všechny

hbar

Ikona

Přeškrtnuté h

im

Ikona

Imaginární část komplexního čísla

infinity nebo infty

Ikona

Nekonečno

lambdabar

Ikona

Přeškrtnuté lambda

leftarrow

Ikona

Šipka vlevo

nabla

Ikona

Nabla vektor

partial

Ikona

Parciální derivace nebo odchylka množiny

re

Ikona

Reálná část komplexního čísla

rightarrow

Ikona

Šipka vpravo

uparrow

Ikona

Šipka nahoru

wp

Ikona

Funkce p, Weierstrassovo p


Jiné symboly

Zobrazí další matematické symboly.

Podpořte nás!