Atributy

Zadaný(é) příkaz(y)

Symbol na panelu Prvky

Význam

acute

Ikona

Čárka nad znakem

bar

Ikona

Vodorovná čára nad znakem

bold

Ikona

Tučné

breve

Ikona

Kulatý háček nad znakem

check

Ikona

Háček

circle

Ikona

Kroužek nad znakem

color

Pomocí příkazu color změníte barvu vzorce. Přímo v okně Příkazy zadejte color, poté napište jméno barvy (dostupné barvy jsou white - bílá, black - černá, cyan - azurová, magenta - purpurová, red - červená, blue - modrá, green - zelená a yellow - žlutá) a nakonec znaky, které chcete změnit.

dddot

Ikona

Tři tečky nad znakem

ddot

Ikona

Dvě tečky nad znakem

dot

Ikona

Tečka nad znakem

grave

Ikona

Zpětná čárka nad znakem

hat

Ikona

"Stříška" nad znakem

ital

Ikona

Kurzíva

nbold

Odstraní atribut Tučné

nitalic

Odstraní atribut Kurzíva

overline

Ikona

Vodorovná čára nad znakem

overstrike

Ikona

Vodorovná čára přes znak

phantom

Ikona

Průhledný znak

tilde

Ikona

Vlnka nad znakem

underline

Ikona

Vodorovná čára pod znakem

vec

Ikona

Vektorová šipka nad znakem

widehat

Ikona

Široká stříška, upraví se podle velikosti znaku

widetilde

Ikona

Široká vlnka, upraví se podle velikosti znaku

widevec

Ikona

Široká vektorová šipka, upraví se podle velikosti znaku


Podpořte nás!