Operátory

Zadaný(é) příkaz(y)

Symbol na panelu Prvky

Význam

coprod

Ikona

Koprodukt

from

Ikona

Dolní mez operátoru

from to

Ikona

Rozsah od ... do

iiint

Ikona

Trojný integrál

iint

Ikona

Dvojný integrál

int

Ikona

Integrál

liminf

Limes inferior

limsup

Limes superior

lint

Ikona

Křivkový integrál

llint

Ikona

Plošný integrál

lllint

Ikona

Objemový integrál

oper

Zástupný znak, uživatelem definovaný operátor

prod

Ikona

Součin (produkt)

sum

Ikona

Suma

to

Ikona

Horní mez operátoru

lim

Ikona

Limity


Operátory

Pro vytváření vzorce LibreOffice Math je možné vybírat z různých operátorů. Všechny dostupné operátory se zobrazují v dolní části panelu Prvky. Jejich seznam je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny operátory, které se nenacházejí na panelu Prvky nebo v místní nabídce, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Podpořte nás!