Funkce

Zadaný(é) příkaz(y)

Symbol na panelu Prvky

Význam

abs

Ikona absolutní hodnoty

Absolutní hodnota

arccos

Ikona inverzního kosinu nebo arkus kosinu

Inverzní kosinus nebo arkuskosinus

arccot

Ikona inverzního kotangens nebo arkus kotangens

Inverzní kotangens nebo arkuskotangens

arcosh

Ikona inverzního hyperbolického kosinu

Inverzní hyperbolický kosinus

arcoth

Ikona inverzního hyperbolického kotangens

Inverzní hyperbolický kotangens

arcsin

Ikona inverzního sinu nebo arkus sinu

Inverzní sinus nebo arkussinus

arctan

Ikona inverzního tangens nebo arkus tangens

Inverzní tangens nebo arkustangens

arsinh

Ikona inverzního hyperbolického sinu

Inverzní hyperbolický sinus

artanh

Ikona inverzního hyperbolického tangens

Inverzní hyperbolický tangens

backepsilon

Obrácené epsilon

cos

Ikona kosinu

Kosinus

cosh

Ikona hyperbolického kosinu

Hyperbolický kosinus

cot

Ikona kotangens

Kotangens

coth

Ikona hyperbolického kotangens

Hyperbolický kotangens

exp

Ikona obecné exponenciální funkce

Obecná exponenciální funkce

fact

Ikona faktoriálu

Faktoriál

func e^{}

Ikona přirozené exponenciální funkce

Přirozená exponenciální funkce

ln

Ikona přirozeného logaritmu

Přirozený logaritmus

log

Ikona obecného logaritmu

Obecný logaritmus

nroot

Ikona n-té odmocniny z x

n-tá odmocnina x

sin

Ikona sinu

Sinus

sinh

Ikona hyperbolického sinu

Hyperbolický sinus

sqrt

Ikona druhé odmocniny

Druhá odmocnina

sub

x s dolním indexem n

sup

Ikona n-té mocniny x

n-tá mocnina x

tan

Ikona tangens

Tangens

tanh

Ikona hyperbolického tangens

Hyperbolický tangens


Funkce

V dolní části panelu zvolte funkci. Seznam těchto funkcí je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny funkce, které se nenacházejí na panelu Prvky, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Podpořte nás!