Množinové operátory

Zadaný(é) příkaz(y)

Symbol na panelu Prvky

Význam

aleph

Ikona

Kardinální číslo

emptyset

Ikona

Prázdná množina

in

Ikona

Je prvkem

intersection

Ikona

Průnik množin

notin

Ikona

Není prvkem

nsubset

Ikona

Není podmnožina

nsubseteq

Ikona

Není podmnožina nebo rovno

nsupset

Ikona

Není nadmnožina

nsupseteq

Ikona

Není nadmnožina nebo rovno

owns nebo ni

Ikona

Obsahuje

setc

Ikona

Komplexní číslo

setminus nebo bslash

Ikona

Rozdíl množin

setn

Ikona

Přirozené číslo

setq

Ikona

Racionální číslo

setr

Ikona

Reálné číslo

setz

Ikona

Celé číslo

slash

Ikona

Lomítko / pro množinu dělitelnosti

subset

Ikona

Podmnožina

subseteq

Ikona

Podmnožina nebo rovno

supset

Ikona

Nadmnožina

supseteq

Ikona

Nadmnožina nebo rovno

union

Ikona

Sjednocení množin


Množinové operace

Přiřadí znakům ve vzorci LibreOffice Math různé množinové operátory. Jednotlivé operátory jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Stejný seznam jednotlivých funkcí lze vyvolat pomocí místní nabídky v okně Příkazy. Operátory, které se nenacházejí na panelu Prvky, je nutné zadat přímo v okně Příkazy. Přímo lze zadat také další části vzorce, i když pro ně symboly existují.

Podpořte nás!