Relace

Zadaný(é) příkaz(y)

Symbol na panelu Prvky

Význam

< nebo lt

Ikona

Menší než

<< nebo ll

Výrazně méně než

<= nebo le

Ikona

Menší nebo rovno

<> nebo neq

Ikona

Není rovno

=

Ikona

Rovnost

> nebo gt

Ikona

Větší než

>= nebo ge

Ikona

Větší nebo rovno

>> nebo gg

Výrazně více než

approx

Ikona

Je přibližně

def

Je definován jako/je z definice shodný s

divides

Ikona

dělí

dlarrow

Ikona

Dvojitá šipka vlevo

dlrarrow

Ikona

Dvojitá šipka vlevo a vpravo

drarrow

Ikona

Dvojitá šipka vpravo

equiv

Ikona

Je identické/shodnost

geslant

Ikona

Větší nebo rovno

leslant

Ikona

Menší nebo rovno

ndivides

Ikona

nedělí

ortho

Ikona

Je kolmé

parallel

Ikona

Je rovnoběžné

prop

Ikona

Je úměrné

sim

Ikona

Je podobné

simeq

Ikona

Je podobné nebo rovno

toward

Ikona

Směrem

prec

Ikona

Předchází

nprec

Ikona

Nepředchází

succ

Ikona

Následuje

nsucc

Ikona

Nenásleduje

preccurlyeq

Ikona

Předchází nebo se rovná

succcurlyeq

Ikona

Následuje nebo se rovná

precsim

Ikona

Předchází nebo odpovídá

succsim

Ikona

Následuje nebo odpovídá

transl

Shodnost, obraz

transr

Shodnost, původce


Relace

Pro vytváření vzorce LibreOffice Math je možné vybírat z různých typů relací. Dostupné typy relací jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto relací je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny relace, které se nenacházejí na panelu Prvky nebo v místní nabídce, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Podpořte nás!